Waterschap hervat werkzaamheden Geul fase 2, Par’Course


In 2021 startte Waterschap Limburg met werkzaamheden aan de voorzijde van Par’Course in Valkenburg. In april van dat jaar plantten Arnold Jansen, lid dagelijks bestuur Waterschap Limburg en Carlo Vankan, toenmalig wethouder gemeente Valkenburg aan de Geul, samen een boom bij de hoogwatergeul in Valkenburg. Hiermee onderstreepten zij de samenwerking tussen Waterschap Limburg en de gemeente Valkenburg aan de Geul. Een gezamenlijk project met als doel om wateroverlast in de kern van Valkenburg te voorkomen. Na de bouwvakvakantie worden de werkzaamheden hervat.

Arnold Jansen: ‘De hoogwatergeul of ‘bypass’ en de regenwaterbuffer waren al klaar en hebben inmiddels al diverse keren met succes gewerkt. Echter, vanwege het hoogwater in juli 2021 en omdat we rekening houden met de aanwezige flora en het broed- en paaiseizoen van fauna zijn nog niet alle werkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast is door het hoogwater bovenstrooms schade ontstaan aan de kademuren. Dit wordt nu opgepakt en afgerond.’

Werkzaamheden

Wat gaat er concreet gebeuren? ‘Over een lengte van 200 meter komt er een stapelmuur in de Geul en wordt de inlaat van de bypass geoptimaliseerd. Verder worden de bestaande kademuren constructief en optisch hersteld. Direct benedenstrooms van de aanwezige stuw in de Geul wordt een gedeelte van de huidige kademuur vervangen. Tijdens deze werkzaamheden wordt het water van de Geul door de hoogwatergeul afgevoerd. Tot slot krijgt de entree van Par’Course haar definitieve inrichting en wordt het laatste groen aangeplant', aldus Jansen.

Planning

De werkzaamheden gaan eind augustus, na de bouwvakvakantie, van start.  De prognose is dat begin 2024 de werkzaamheden zijn afgerond. Aannemer Kurvers uit Heerlen voert het werk uit in opdracht van Waterschap Limburg en gemeente Valkenburg aan de Geul. Meer informatie over dit project op: Hoogwatergeul Valkenburg