Waterschap boekt goede resultaten bij bestrijding grote waternavel


Het onderhoud van dijken, beken en sloten hoort bij de taken van het waterschap. Het voorkomen van wateroverlast of waterveiligheid staat daarbij voorop. Groenonderhoud is daarbij een vitale schakel.

Om de doorstroom van beken te behouden, is maaien alleen niet genoeg. Steeds vaker krijgt het waterschap te maken met explosief groeiende exoten zoals de grote waternavel. Na een vliegende start in de nazomer 2021 is de bestrijding van deze plantensoort ook dit jaar weer goed op stoom. De eerste positieve resultaten zijn zichtbaar.

‘Na anderhalf jaar bestrijden, zien we op diverse plaatsen minder groeiplaatsen. Zo is in de Ur, die loopt vanaf Stein tot aan de Maas bij Urmond, na jarenlange bestrijding deze exotische plant dit jaar tot nu toe niet meer aangetroffen’, aldus Feodor van Heur, technisch manager bij Waterschap Limburg. Dat is goed nieuws. Want de grote waternavel zorgt ervoor dat er haast geen ander waterleven meer in de beek kan plaatsvinden. En dat gaat weer ten koste van de biodiversiteit en waterkwaliteit. Doordat de waternavel ervoor zorgt dat het hele wateroppervlakte dichtgroeit komt er geen licht en zuurstof in de beek.

Kritische klus

Het bestrijden van de grote waternavel is een hele arbeidsintensieve klus, want de planten moeten volledig handmatig verwijderd worden. Er mogen immers geen stukjes achterblijven of delen van de plant afdrijven omdat deze weer heel snel uitlopen en het probleem dan blijft bestaan. Van Heur: ‘Onvakkundige verwijdering verergert de situatie. Plantenresten drijven als ‘stekjes’ af en woekeren elders voort.’
Goed te weten dat aannemer Krinkels dit jaar in opdracht van het waterschap 100% van de vindplaatsen in Midden- en Zuid-Limburg bestrijdt. In Noord-Limburg is dit jaar gestart met het bestrijden van de grote waternavel in de Kabroeksebeek, een beek die jaarlijks op tal van plaatsen fors dicht groeide’, aldus Chrit Wolfhagen, dagelijks bestuurder van Waterschap Limburg. In Noord-Limburg zijn de problemen met de grote waternavel groter, daar ziet het waterschap de plant veel meegevoerd worden in beken uit Duitsland en België.

Dankbaar en afwisselend

Vermeldenswaard is dat de mensen die bezig zijn met het verwijderen van de grote waternavel, het werk dankbaar en afwisselend vinden. Uit contacten met de werkploegen - het is voornamelijk handkracht vanuit de beek- blijkt dat men het werk leuk vindt en het daarnaast voldoening geeft. Aannemer De Jong Zuurmond (Noord-Limburg) heeft voor dit werk de hulp ingeschakeld van NLG Buitenkansen. Dit is een Sociaal Hoveniersbedrijf waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. Het waterschap vult zo een stukje maatschappelijk verantwoord ondernemen in. Het gevoel van de bestrijders is begrijpelijk, volgens Wolfhagen. ‘Zij zijn dagelijks actief in de mooie gebieden die ons areaal rijk is en zien zelf het resultaat.’

Meer informatie

Meer informatie over beheer en onderhoud bij Waterschap Limburg vindt u op onze website: https://www.waterschaplimburg.nl/uwbuurt/onderhoud-beheer/