Water via gebouw waterkrachtcentrale bij sluis 15 zorgt voor extra water Peel en achterland


Waterkrachtcentrale-Roeven-buiten ©Pim Zegbregs (Breedbeeld)

De Peel kan iedere druppel water goed gebruiken. Daarom heeft Rijkswaterstaat werkzaamheden uitgevoerd om meer water vanuit de Maas het gebied in te laten. Dit water gaat via de Noordervaart naar de Peel en het achterland. Een aanpassing van de oude waterkrachtcentrale (WKC) bij sluis 15 zorgt er nu voor dat er ruim 1.000 liter water per seconde extra de Noordervaart instroomt.

Kraan naar Noordervaart

Sluis 15 bij Nederweert is er niet alleen voor de scheepvaart. Deze sluis verdeelt ook het water over het gebied dat erachter ligt. Het zorgt voor de aanvoer van water naar sloten en beken waar anders geen water komt.

Het plan ontstond toen er in 2023 onderhoud aan de sluis werd uitgevoerd. In de voorbereiding daarop werd ook gekeken naar de waterverdeling. Door dit onderhoud aan de sluis kon deze het water niet meer verdelen en dreigde er op diverse plekken een watertekort.

Waterkrachtcentrale (WKC)

Naast de sluis ligt een oude WKC. Deze is al een aantal jaren niet meer in gebruik. Een centrale wekt stroom op als het water er doorheen gaat. De weerstand die hierbij ontstaat, zorgt er wel voor dat er minder water tegelijk het gebied in kan worden gelaten. Er is daarom voor gekozen om de turbine (die de doorstroming beperkt) uit het water te halen. Hierdoor is er geen weerstand en kan het water via het gebouw van de WKC direct verder stromen naar de Noordervaart die het water verder brengt. Dankzij deze aanpassing is er geen/minder watertekort in het gebied achter de centrale.

Waterschappen voerden al eerder maatregelen uit

Waterschap Aa en Maas en Limburg hebben de afgelopen jaren groot onderhoud aan de peelkanalen uitgevoerd. Hierdoor kunnen de peelkanalen het extra water ontvangen en verdelen over het hele achterland. Het werk bestond o.a uit het baggeren van de kanalen, versterken van de kades en vervangen van stuwen die het water verdelen.

Tevreden

Door deze aanpassing kan er nu ruim 1000 liter water per seconde extra naar de Noordervaart worden aangevoerd. Ook werkt het schoner dan met de inzet van pompen. Hiervoor moesten we diesel aggregaten inzetten.

Jos Kruit, droogtecoördinator van waterschap Aa en Maas is tevreden: “We krijgen nu achterin het gebied 700 liter water per seconde waar we vorig jaar helemaal geen water kregen, met droogval en sloten en beken onder peil als gevolg. Met dit extra water kunnen we landbouw en natuur beter bedienen. Het is fijn dat deze oplossing goed werkt en dat de we samen met Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg werken aan het bestrijden van droogte.”