Vervanging vuilvang in Milsbeek moet rivier de Niers en Maas verschonen

Gepubliceerd op 26 oktober 2023

Vuilvanginstallatie Niers (Breedbeeld)

De vuilvang in rivier de Niers is verouderd en is toe aan vervanging. We onderzoeken de technische mogelijkheden hiervoor, zodat de Niers het hele jaar door schoon blijft. Vandaag informeren we de omgeving over de voorkeursvariant.

In het zuiden van Milsbeek, nabij de monding van de Kroonbeek in de Niers, staat een vuilvanginstallatie. Deze installatie is te vinden bij de kruising van de Bloemenstraat en de provinciale weg N271. Tijdens maaiwerkzaamheden wordt er een drijfvuilbarrière aangebracht in de watergang. Deze zorgt ervoor dat het maaisel niet terecht komt in de Maas, maar wordt afgevangen door de vuilvanginstallatie. Via de installatie komt het maaisel terecht in het naast gelegen bassin, waarna het met behulp van een kraan uit het water wordt gehaald.

De huidige vuilvanginstallatie is voor het laatst gerenoveerd in 1995. Hoewel de installatie nog steeds functioneert, brengt het aanzienlijke onderhoudskosten met zich mee en voldoet het niet meer aan de moderne normen. Daarom hebben we besloten om de installatie te vervangen.

Bovendien heeft de vervanging van de vuilvanginstallatie direct te maken met de herinrichting van de monding van de Kroonbeek in de Niers, zoals overeengekomen in het Beekmondingen Convenant tussen waterschap Limburg en Rijkswaterstaat. De herinrichting van de monding van de Kroonbeek zal daarom worden gecombineerd met de vervanging van de vuilvanginstallatie.

Inloopavond 26 oktober

De afgelopen maanden is er onderzoek gedaan naar de technische mogelijkheden voor een installatie die het gehele jaar vuil uit de rivier kan verwijderen. Ook zijn er een aantal varianten  uitgewerkt, om zo te bepalen welke variant het meest succesvol kan zijn. De omgeving kan meedenken over de inpassing van een nieuwe vuilvanginstallatie op de huidige locatie.

Op donderdag 26 oktober organiseert het waterschap samen met het Hoogwaterbeschermingsprogramma , project ‘Lob van Gennep’, een inloopavond in Milsbeek. Inlopen kan van 19.00 tot 21.00 bij Trefpunt Milsbeek, Kerkstraat 31, in Milsbeek.

Meer informatie

Alle actuele informatie over het project ‘Vuilvang Niers’ is te vinden op de projectpagina via de website van waterschap Limburg.