Steyl krijgt de grootste zelfsluitende waterkering van Nederland

Gepubliceerd op 11 december 2023

In Steyl realiseert Waterschap Limburg een bijzondere oplossing voor hoogwaterbescherming. Hier komt een zelfsluitende waterkering. Dat is een kering die bij hoogwater zonder menselijk handelen uit zichzelf omhoog komt. Deze kering drijft op innovatie. Op 11 december jl. gaven de betrokken partijen het officiële startsein voor de bouw van dit sterk staaltje vernuft.

Nog niet eerder werd in Nederland zoiets speciaals gemaakt. Qua techniek en grootte spant de waterkering in Steyl, naar een idee van Vlotterkering BV, de kroon. Bij een normale Maaswaterstand is de kering straks in ruste en weggewerkt in een plein. Het zicht op de Maas én op Steyl blijft dan intact. Bij hoogwater gaat het dek drijven en komt het deel van het plein dat waterkerend is, uit zichzelf omhoog. Zo’n 140 meter zelfsluitende waterkering met een hoogte van 3 meter beschermt Steyl – en het gebied daarachter – dan tegen hoogwater.

Innovatief én betrouwbaar

Jeroen Achten, dagelijks bestuurder van Waterschap Limburg: “Steyl is een belangrijke schakel in de bescherming van Venlo en Tegelen tegen hoogwater, ook al is het maar een klein stukje van het hele dijktraject. Omdat de kering die er stond zwak was en geen goede bescherming bood voor de toekomst, stond deze locatie hoog op ons lijstje om aan te pakken. De kering die we nu maken is niet alleen innovatief, maar ook zeer sterk en hoog. En dat is wat we hier nodig hebben.”

Dijkversterking nodig in Limburg

Erik Wagener, directeur van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma: “Om het door het Rijk beschermde dorpsgezicht van Steyl te behouden, wordt hier de grootste zelfsluitende waterkering van Nederland geplaatst. Dit is een unieke situatie in Nederland. Ik vind het geweldig hoe deze maatwerkoplossing samen met de markt ontwikkeld is. In Limburg wordt hard gewerkt aan dijkversterkingen. En dat is nodig. Op alle plekken waar het 2,5 jaar geleden spannend was zijn we samen met Waterschap Limburg aan het werk.“

Werkzaamheden in Steyl eind 2024 afgerond

Het komende jaar wordt in Steyl nog hard gewerkt. Eerst aan de zelfsluitende waterkering en vanaf medio volgend jaar aan de inrichting van het plein. Dijkzone Alliantie voert de werkzaamheden uit. Deze aannemerscombinatie, bestaande uit de bedrijven Ploegam, Dura Vermeer en Hollandia Infra, bouwt hier aan haar Vlotterkering®. Eind volgend jaar (2024) zijn de werkzaamheden afgerond en is Steyl hoogwaterveilig voor de toekomst.

Uitvoerende partijen geven officieel startsein.

De uitvoerende partijen gaven in Steyl het officiële startsein voor de bouw van de zelfsluitende  waterkering. Vlnr: Jeroen Achten (dagelijks bestuurder Waterschap Limburg), Jules Janssen (directeur Dura Vermeer), Diederik van Rijn (directeur Hollandia Infra), Sabine Kern (programmadirecteur Hoogwaterbeschermingsprogramma Waterschap Limburg), Erik Wagener (directeur landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma), Gijs Ploegmakers (directeur Ploegam).

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De dijkversterking in Steyl is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. In dit programma verbeteren waterschappen en Rijkswaterstaat de komende dertig jaar ruim 2.000 kilometer aan dijken in heel Nederland. Ongeveer 175 km hiervan ligt in Limburg.

Waterschap Limburg werkt iedere dag aan sterke dijken om bewoners en bedrijven in het Maasdal te blijven beschermen tegen het toekomstige hoogwater. Dat vraagt om slim samenspel met partners en betrokkenen. Samen bepalen we wat belangrijk is voor het gebied. Zo bouwen we met het oog op de toekomst aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap.

Visualisatie eindresultaat

Visualisatie van het eindresultaat in Steyl. Eind 2024 zijn de werkzaamheden afgerond.

Kijk voor meer informatie over de dijkversterking in Steyl op www.waterschaplimburg.nl/dijkversterking-steyl-maashoek.