Sluis dicht met schotbalken voor problemen bij stuw Grave


Rijkswaterstaat heeft gemeld dat bij onderhoudswerkzaamheden aan de stuw bij Grave een probleem is ontstaan. Hierdoor is sprake van het dalen van de waterstand van de Maas tussen Sambeek en Grave. Bekijk hun bericht hier.

Om het water bij de jachthaven aan de Mookerplas niet te ver te laten zakken, zijn ter plekke bij de sluis schotbalken geplaatst. Hiervoor is een kraan ter plaatse gekomen. Duikers moesten zorgen voor de voorbereidende werkzaamheden.

De waterkeringen (dijken) houden onze inspecteurs, zolang het nodig is, nauwlettend in de gaten.

Volg hier de nieuwsfeed van Rijkswaterstaat:

Nieuwsfeed: Stuw Grave | Rijkswaterstaat