Samenwerking herstel kademuren en brug Valkenburg bekrachtigd

Gepubliceerd op 29 juni 2023

Op maandag 26 juni ondertekenden Chrit Wolfhagen (lid Dagelijks Bestuur Waterschap Limburg) en wethouder Niels Dauven (Openbare Ruimte, gemeente Valkenburg aan de Geul), de samenwerkingsovereenkomst over het herstel van de kademuren en de brug in Valkenburg. Hiermee leggen de partijen de taakverdeling en de verdeling van kosten vast. De samenwerking, die al liep, is hiermee bekrachtigd.

Watersnood 2021

In juli 2021 werden onder andere Valkenburg en Schin op Geul ernstig getroffen door hoog water. Hierdoor ontstond veel schade aan vastgoed en infrastructuur, waaronder aan de kademuren van de Geul en de brug aan de Emmalaan. Na de wateroverlast zijn diverse tijdelijke voorzieningen getroffen voor het borgen van de veiligheid, maar deze tijdelijke voorzieningen moeten worden vervangen door definitieve voorzieningen.

Verdeling

Het waterschap is formeel opdrachtgever van alle voorbereidende werkzaamheden aan kades en brug. Echter voor de kosten van het herstel en het beheer van de brug staat de gemeente aan de lat. Het waterschap is verantwoordelijk voor het herstel, de esthetische afwerking en het onderhoud van de kademuren. Al in 2022 zijn de partijen gestart met enkele uitvoerende zaken. Zo zijn inmiddels kleine schades aan de Geultak en de Molentak in het centrum van Valkenburg hersteld

Nieuwe brug

En sinds vorige zomer lopen de voorbereidingen voor de aanleg van de nieuwe brug bij de Emmalaan. Omwonenden worden regelmatig over dit proces geïnformeerd en hebben kunnen meedenken over het nieuwe ontwerp. Wethouder Dauven: “Omdat het nog een tijdje duurt voordat de nieuwe brug er is, heeft de gemeente, mede op verzoek van de buurt, besloten een tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers te plaatsen. Deze brug komt deze zomer.

Bestuurder Wolfhagen: “De inwoners van Valkenburg hebben in juli 2021 een vreselijke klap te verduren gekregen. Het is belangrijk dat alles weer hersteld wordt. En daar werken wij als waterschap hard aan.”

De afspraken met betrekking tot de samenwerking tot herstel worden gemaakt met in achtneming van de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen (Wts). Dat wil zeggen dat kosten die hierbij kunnen worden ondergebracht, ingediend worden bij het Rijk.