Samen aan de slag met aanpak wateroverlast Simpelveld en Bocholtz


Waterschap Limburg en de gemeente Simpelveld verkennen samen de mogelijkheden om wateroverlast in Simpelveld en Bocholtz aan te pakken. Mensen uit de directe omgeving worden gevraagd om mee te denken.

Inwonersavond

Inbreng van betrokkenen zorgt voor betere plannen. Daarom nodigen het waterschap en de gemeente mensen uit de directe omgeving uit om hun ideeën en ervaringen te delen. Het gaat er uiteindelijk om dat eenieder die wateroverlast heeft ervaren, goede ideeën heeft of deel uitmaakt van een mogelijke oplossing, de kans krijgt om mee te denken en mee te werken. Voor een eerste ronde worden twee inwonersavonden georganiseerd. In Simpelveld op maandag 27 maart en in Bocholtz op dinsdag 4 april 2023.

Aanmelden kan via de projectenwebsite www.waterschaplimburg.nl/simpelveld.

Hier is ook meer informatie te vinden over de aanpak en hoe u kunt meedoen. Ook kunt u zich hier aanmelden voor een projectnieuwsbrief.

Verkenning

Door de klimaatverandering veroorzaken hoosbuien steeds vaker wateroverlast in Simpelveld en Bocholtz. Ondanks de recent uitgevoerde revitalisering van de kern Bocholtz en de verschillende regenwaterbuffers die in het verleden zijn aangelegd, is er in de afgelopen jaren meerdere keren wateroverlast opgetreden. Waterschap en gemeente starten de verkenning, samen met inwoners en andere belanghebbenden in het projectgebied. Tijdens de verkenning wordt de overlast in kaart gebracht, worden ervaringen gedeeld en oplossingen onderzocht die de wateroverlast moeten verminderen en de leefomgeving verbeteren. Uit de verkenning volgt een ‘voorkeursvariant’, dat is een pakket met maatregelen die het beste passen in het gebied. Die voorkeursvariant wordt vervolgens verder uitgewerkt.

Water in Balans

De verkenning Simpelveld-Bocholtz maakt deel uit van het programma Water in Balans. Dit is een programma van Waterschap Limburg dat is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen. De opgave in Zuid-Limburg verdient bijzondere aandacht, omdat daar levensbedreigende situaties kunnen ontstaan. Maatregelen worden gezocht in zes gebieden, oftewel ‘knoppen om aan te draaien’: het landelijke/buitengebied, het stedelijke/bebouwde gebied, het watersysteem (beken/beekdalen), schadebeperking aan de eigen woning, ruimtelijke ordening en internationale afstemming. Alle betrokken partijen hebben een rol en verantwoordelijkheid in de aanpak. Want elke druppel telt!

Meer informatie: www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans