Publicatie definitieve verkiezingsuitslag uitgesteld


Het centraal stembureau van Waterschap Limburg heeft besloten vaststelling van de definitieve verkiezingsuitslag te verdagen. Uit oogpunt van zorgvuldigheid willen we eerst antwoord geven op de meldingen die we hebben ontvangen na de bekendmaking van de voorlopige verkiezingsuitslag, alvorens over te gaan tot vaststelling van de definitieve uitslag van de verkiezingen van Waterschap Limburg.

De op 20 maart gepubliceerde voorlopige uitslag is op correcte wijze tot stand gekomen. Om een zorgvuldige totstandkoming van het uiteindelijk vast te stellen proces verbaal te waarborgen, is de zitting van het stembureau verdaagd. De zitting wordt op vrijdag 24 maart om 15:00 uur hervat, om te komen tot definitieve vaststelling van de uitslag.