Patrick van der Broeck stopt als dijkgraaf


Patrick van der Broeck heeft de Koning vandaag laten weten dat hij geen nieuwe termijn aanvaardt als dijkgraaf.

Hij licht zijn besluit toe:

“De afgelopen zes jaar heb ik, samen met velen, vol overgave, plezier en passie gebouwd aan het nieuwe Waterschap Limburg. Het waren enerverende jaren. De fusie was op papier voltooid, maar in de praktijk nog lang niet geëffectueerd. De feitelijke integratie vroeg veel tijd, energie en inzet. Het eerste klimaatadaptatiegeld is door een gerichte lobby naar Limburg gehaald. We hebben de samenwerking op het gebied van water in Limburg echt body gegeven. Het hoogwater-beschermingsprogramma staat er! En dan natuurlijk de historische watercrisis van 2021. Een ongekende beproeving waar onze medewerkers boven zichzelf zijn uitgestegen. En dat voor een groot deel in de coronatijd, waarbij de communicatie tussen mensen sowieso al ernstig op de proef werd gesteld.

En dan de propositie naar aanleiding van de watercrisis die wij eendrachtig vanuit Limburg in Den Haag succesvol geagendeerd hebben. Of anders wel de goede contacten die wij hebben opgebouwd met het buitenland met een fantastische Europese subsidie tot gevolg.

Veel is op inhoud gelukt en ik ben er trots op om daar samen met de medewerkers van WL en onze partners aan gewerkt te hebben. Al die goede resultaten die voor Limburg zijn bereikt, hebben een enorme wissel getrokken op mijn privéleven. De energiebalans is er niet. Daarnaast constateer ik dat mijn visie op de toekomst niet congruent is met de visie van de ambtelijke en bestuurlijke top. Daar is wederzijds respect voor.

Nu er een nieuw algemeen bestuur is, vind ik het een natuurlijk moment om een stap terug te doen. Ik leg per 31 mei mijn functie als dijkgraaf neer, de dag waarop zijn huidige termijn als dijkgraaf eindigt. Ik dank alle Limburgers voor de mooie tijd die ik als dijkgraaf heb mogen beleven. Ik zal mij ook in de toekomst weer met hart en ziel voor de Limburgse zaak inzetten. In welke functie dan ook.”

Reactie dagelijks bestuur en directie

Het dagelijks bestuur en de directie van Waterschap Limburg laten weten dat zij het besluit van Patrick van der Broeck respecteren. “Patrick heeft de afgelopen zes jaar veel voor Waterschap Limburg betekend. Dankzij zijn lobby-inspanningen in Den Haag en Brussel zijn zeer substantiële middelen beschikbaar gekomen om de waterveiligheid in Limburg naar een hoger niveau te brengen. Limburg geldt mede hierdoor in veel opzichten als voorloper in de ontwikkeling van een nieuwe aanpak tegen wateroverlast en droogte. Wij danken Patrick voor zijn onvermoeibare inzet voor onze organisatie en wensen hem veel succes in de nieuwe uitdaging die buiten WL op hem wacht.”