Oproep aan boeren en tuinders: Houd water vast


Waterschap-boerenstuw-2020-3

Waterschap Limburg en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) roepen boeren en tuinders op om de komende maanden zoveel mogelijk water vast te houden, met als doel de grondwaterpeilen zo hoog mogelijk te hebben naar het voorjaar en de zomer toe. Dat is hard nodig, want op dit moment wordt de grondwatervoorraad, ondanks de regen van de laatste tijd, nog onvoldoende aangevuld.

In de voorgaande jaren heeft het tekort aan grondwater geleid tot onttrekkingsverboden en dat wil het waterschap juist voorkomen. Soms is een onttrekkingsverbod nodig om de beken, en dan met name de flora en fauna in (en rondom) de beken, te beschermen. Voldoende water is van belang voor zowel landbouw als natuur. Water is noodzakelijk voor zowel de productie van veilig en gezond voedsel als voor vergroting van de biodiversiteit.

Wat doet het waterschap zelf om zoveel mogelijk water vast te houden?

  • • We houden de waterpeilen in de beken in de periode oktober – maart zo hoog mogelijk. Hierbij houden we rekening met de locaties waar makkelijk wateroverlast kan ontstaan. Bij piekbuien kan het waterschap in 24-48 uur de stuwen weer verlagen.
    • Sinds 2010 zijn ruim 1600 boerenstuwen geplaatst. In 2023-2024 wil het waterschap nog eens 400 boerenstuwen plaatsen.
    • Op diverse plekken vervangen of automatiseren we stuwen. Voordeel hiervan is dat een automatische stuw beter regelbaar is. Daardoor kunnen we lokaal hogere waterpeilen hanteren.
    • We passen het maaibeheer aan.

De inspanningen die het waterschap samen met partners en omgeving de afgelopen jaren heeft gedaan, hebben hun vruchten afgeworpen. Immers was Waterschap Limburg het laatste waterschap in Nederland dat een onttrekkingsverbod heeft ingesteld in 2022.

Communicatie

Droogtemitigatie door meer water vast te houden heeft in Noord- en Midden-Limburg een ander karakter dan in Zuid-Limburg. Dit vanwege de in het zuiden aanwezige lössgrond en het kleiner aantal beken. Daarom richt de huidige campagne zich vooral op Noord- en Midden-Limburg. Om agrariërs nog bewuster te maken, communiceren de twee partijen intensief. Hierbij worden middelen ingezet als bijeenkomsten, filmpjes en artikelen. Er komen verschillende thema’s aan de orde: boerenstuwen, beregeningstechnieken, subirrigatie, nieuwe waterbesparende technieken en het verhogen van het organisch stofgehalte in de bodem.

Tussen half januari en half februari organiseren de LLTB en Waterschap Limburg in Midden- en Noord-Limburg vier bijeenkomsten. Dit gebeurt bij ondernemers op locatie.


Alle info: www.waterschaplimburg.nl/houdwatervast