Natte Natuurparel Castenrayse Vennen floreert na aanpassingen


De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan een plan voor de Castenrayse Vennen, dat in 2022 en 2023 tot uitvoering is gebracht. Gisteren gaf het waterschap het gebied officieel terug aan Castenray en de omgeving.

Sinds de jaren 70 van de vorige eeuw zijn de Castenrayse Vennen en het noordelijk gelegen Schaatsven ernstig verdroogd. De Lollebeek, die oorspronkelijk dwars door de Castenrayse Vennen liep, was één van de oorzaken van de verdroging. De ecologische waarde van het gebied en van de Lollebeek nam daardoor sterk af. Daarnaast was de wens om de verbinding tussen het zuidelijk gelegen natuurgebied Gortmeule en de Castenrayse Vennen te herstellen.

Er wordt volop gewandeld

Het ooit zo indrukkwekkende natuurgebied waar veel Castenrayse inwoners ’s winters schaatsten, verdween langzaam en groeide volledig dicht. Dit kwam onder andere door de ligging van de diepe loop van de Lollebeek in de Castenrayse Vennen, wat zorgde voor te lage waterpeilen. Ook lag er een opgave om gebiedsvreemd water om te leiden, zodat gebiedseigen water behouden blijft. Gebiedsvreemd water is water dat van nature niet in het gebied voorkomt. Daarnaast bleken er veel problemen te zijn tijdens hevige regenbuien. Er ontbrak een natuurlijke verbinding tussen de Gortmeule en de Castenrayse Vennen. Neerslag die afkomstig was uit het kassengebied langs de Kempweg zorgde voor waterbergingsproblemen in Landgoed De Gortmeule. In de nieuwe groene verbinding tussen Gortmeule en Castenrayse Vennen is deze waterberging gerealiseerd.

“Tijdens stevige winters kunnen we weer heerlijk schaatsen op het Schaatsven, net als vroeger. Ook wordt er volop gewandeld langs de meanderende beek en door het natte bos”, aldus een van de bewoners uit Castenray.

Robuustere uitstraling met gebiedseigen water

Het uitvoeren van alle maatregelen had flink wat voeten in de aarde. Dagelijks bestuurder Arnold Jansen licht toe: “Dit gebied is één van de grotere opgaves waar we aan hebben gewerkt. In totaal is meer dan 6,5 kilometer beek op een andere plek meanderend aangelegd. Zo kunnen we gebiedsvreemd water om het gebied heen leiden en gebiedseigen water behouden. Er is gekeken naar ecologisch herstel, maar ook naar economische en recreatieve waarden. We hebben ruimte behouden voor de rundveehouderij en er zijn wandel- en fietsrouters toegevoegd.”

Samenwerking

Het project Castenrayse Vennen is onderdeel van Uitvoeringsprogramma Maasgaard. Dit programma streeft naar invulling van natuurdoelen, robuust watersysteem, landbouw en leefbaarheid tussen gemeenten Venray en Horst aan de Maas. De plannen zijn opgesteld in samenwerking met Provincie Limburg, Staatsbosbeheer, gemeente Venray, gemeente Horst aan de Maas, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond en omwonenden. “Onze opgave hier is nu klaar. Castenray en de omgeving kunnen genieten van dit prachtige stuk natuur”, aldus Arnold Jansen.