Najaarsinspectie dijken start in september

Gepubliceerd op 19 september 2023

Het team Inspecteren van Waterschap Limburg is verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de toestand van de waterkeringen. Momenteel zijn alle 28 inspecteurs druk bezig met de jaarlijkse najaarsinspectie. In totaal zo’n 195 km dijken wordt minutieus langs de lat gelegd van de landelijk eisen in de Digigids. Afwijkingen van de grasbekleding, stabiliteit, graverij en scheuren worden in I-pads opgeslagen. ‘Uiterlijk 15 oktober moet alles in kaart zijn gebracht. Hierna kunnen de aannemers aan de slag met het herstel van schadebeelden zodat we op 1 december voorbereid zijn op hoogwater,’ aldus Pascal Weerts, teammanager Inspecteren.

Buiten de normale dijken inspecteert zijn team ook coupures en afsluiters, kleppen of schuiven die water uitlaten naar andere watergangen. Hun areaal loopt van het dorpje Mesch in het zuiden tot Molenhoek in Noord-Limburg. Elk schadebeeld wordt gecontroleerd op ernst en omvang. Alhoewel het invoeren van de schades via het digitale systeem Infor gebeurt, is het opsporen en fotograferen van schades nog degelijk handwerk. Met een referentiekaart naast de schadeplek wordt een foto gemaakt om de grootte van de schadeplek in te kunnen schatten.

Waterklaar

Voor het inspecteren van dijken, moet deze over zes lijnen belopen worden. Binnen- en buitendijks, binnen- en buiten talud, de kruin en de teen onder in de dijk wordt geïnspecteerd. Bovendien luistert de planning voor de najaarsinspectie nauw. Voordat de inspecteurs hun werk kunnen doen, moeten alle waterkeringen eerst gemaaid worden. De officiële kick off van de najaarsinspectie, met alle inspecteurs, werkvoorbereiders en de procesbegeleider zorgplicht was op 28 augustus. Op 15 oktober moeten ze alles in kaart hebben en 1 december moet het hele areaal waterklaar zijn. Voorwaar een flinke klus. Maar ook een verantwoordelijke taak.

Rijkswaterstaat

Waterschap Limburg beheert zo’n 93 procent van de Limburgse dijken. De rest ‘doet’ Rijkswaterstaat. “Zij pakken deze taak iets anders aan, maar er is genoeg onderling overleg. We zijn zeker tevreden over de samenwerking,” aldus Pascal Weerts. Twee keer per jaar gaan zijn inspecteurs aan de slag met een grote inspectieronde. Deze najaarsinspectie is nog belangrijker dan de voorjaarsinspectie. Het hoogwaterseizoen staat immers voor de deur.

Meer informatie over beheer en onderhoud bij Waterschap Limburg: https://www.waterschaplimburg.nl/uwbuurt/onderhoud-beheer/

Vragen of suggesties? https://www.waterschaplimburg.nl/formulieren/meldingenformulier/