Minister Harbers geeft startsein Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well


Betrokken partijen ondertekenen bestuursovereenkomst op Kasteel Well

Op de achtergrond begon het Sint Antoniusgilde uit Well te spelen, direct nadat minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers zijn handtekening onder de Bestuursovereenkomst Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well heeft gezet. Gedeputeerde Lia Roefs, wethouder van Gemeente Bergen Antoon Splinter en bestuurder Jos Teeuwen van Waterschap Limburg zetten, in het bijzijn van bewoners, ook hun handtekening onder de bestuursovereenkomst. Daarmee zijn de afspraken voor de planuitwerkingsfase van de gebiedsontwikkeling in Well vastgelegd.

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers: “De Groene Rivier Well is een nieuwe parel in deze regio. Meer dan 500 jaar geleden beschermde het water Kasteel Well. Water was in dit geval een vriend. In al die eeuwen van het bestaan van ons land hebben we helaas vaak genoeg kennisgemaakt met de verwoestende werking van het wassende water. Dan is het water dus óók onze vijand. Ook hier in Limburg weet u daar helaas over mee te praten. De indrukwekkende beelden van de zomer van 2021 staan nog heel scherp op ons collectieve netvlies. Het veranderende klimaat zet alles op scherp. Nederland is één van de landen waar de gevolgen van klimaatverandering goed voelbaar zijn. Gelukkig is ons land al eeuwenlang beschermd door een ingenieus systeem van dijken, kanalen, sloten en sluizen. Echter, door klimaatverandering vragen we nu het uiterste van onze dijken, van onze kust, rivieren en uiterwaarden. Dat heeft consequenties. Want waterveiligheid heeft simpelweg ruimte nodig. Ook in het stroomgebied van de Maas. Het zomerhoogwater van 2021 confronteerde ons met feit dat we hier snel aan de slag moeten. Uiteraard rekening houdend met alle facetten, van droge voeten tot een mooi landschap, met kansen voor ondernemen en recreatie. Dat gaat ons lukken, want we weten waarvoor het doen: een veilige en mooie toekomst hier in het prachtige Limburg.”

Bestuursovereenkomst getekend - bestuurders met gilde
Gedeputeerde Lia Roefs, minister Mark Harbers, wethouder Antoon Splinter en bestuurder Jos Teeuwen met het Sint Antoniusgilde en dijkgraaf Patrick van der Broeck na de ondertekening van de bestuursovereenkomst.

In het project Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well gaan rivierverruiming, dijkversterking, beekherstel en gebiedsinrichting hand in hand. Tegelijkertijd met de rivierverruiming ontstaat een nieuw beekdal. De dijken komen landschappelijk en cultuurhistorisch gezien op de juiste plek en worden op gepaste wijze, hoger en sterker gemaakt. De dorpen zijn daardoor beter beschermd en de Maas krijgt meer ruimte. Door maaiveldverlagingen en de aanleg van een brug met een grotere overspanning ontstaat een betere doorstroming. Daardoor wordt tot in Roermond geprofiteerd van lagere waterstanden.

Plannen uitwerken

Met de ondertekening van de bestuursovereenkomst is de Verkenningsfase afgerond. In de planuitwerkingsfase worden de ontwerpen in samenspraak met de omgeving verder uitgewerkt. Jos Teeuwen, bestuurder Waterschap Limburg: “We staan in Well voor een grote, integrale opgave. De ontwerpen gaan we nu verder uitwerken. Hiervoor zijn inmiddels al verschillende onderzoeken gestart. Denk aan bodem, flora en fauna. Ook bewoners betrekken we nadrukkelijk bij de plannen. Hiervoor zullen de komende tijd diverse bijeenkomsten georganiseerd worden. Met alle inbreng kan dan het goede ontwerp worden gemaakt.”

Landschappelijke kwaliteit

Met de Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well werken we aan een hoogwaterveilig Well. Ook krijgen de bewoners van Well er een mooi gebied voor terug: de Groene Rivier. Het nieuw in te richten gebied maakt én de omgeving veiliger én het landschap aantrekkelijker. Zowel Provincie Limburg als Gemeente Bergen hechten veel waarde aan de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit en zetten hier ook financiële middelen voor in.

Gedeputeerde Roefs: “In de Groene Rivier Well gaat het niet alleen om waterveiligheid, maar om een brede gebiedsontwikkeling in een grote ruimtelijke transitie. Een plek die we inrichten voor de komende generaties, met oog voor gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. We hebben nu de kans om hier gezamenlijk te bouwen aan een nieuwe toekomst voor dit gebied en echt kwaliteit toe te voegen, waarvan we hopen dat de bewoners en gebruikers er trots op zullen zijn.”

Wethouder Splinter vult aan:  “Het is mooi dat we in deze gebiedsontwikkeling kunnen werken aan het vergroten van landschappelijke kwaliteit en biodiversiteit, hand in hand met de ontwikkeling naar toekomstgerichte landbouw.”

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Onze Maas. Onze veiligheid. Om de bewoners en bedrijven in het Maasdal te blijven beschermen tegen het toekomstige hoogwater, werken we iedere dag aan sterke dijken. Dat vraagt om slim samenspel met de partners en betrokkenen van Waterschap Limburg. Samen bepalen we wat belangrijk is voor het gebied. Zo bouwen we met het oog op de toekomst aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap.

Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well  is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. In dit programma verbeteren waterschappen en Rijkswaterstaat de komende dertig jaar ruim 1.500 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen in heel Nederland.