Interview met Cindy Reijnders: Finalist Ambtenaar van het Jaar 2023

Gepubliceerd op 21 november 2023

Geweldig nieuws! Cindy Reijnders, een trotse collega van Waterschap Limburg en WRL, heeft de finale bereikt van de verkiezing Ambtenaar van het Jaar 2023.

Uit meer dan 16 duizend stemmen in een publieksstemming is Cindy als een opvallende waterschapper geselecteerd. Op 14 december wordt de winnaar bekendgemaakt. Ontdek in dit interview meer over Cindy's inzet en waarom zij een trotse vertegenwoordiger is van Waterschap Limburg en WRL.

In gesprek met Cindy

Dag Cindy, gefeliciteerd met je finaleplaats bij de verkiezing Ambtenaar van het Jaar 2023! Hoe voelt het om in de finale te staan?
"Ja, nou, heel onverwachts eigenlijk. Ik kreeg een mailtje dat ik genomineerd was, en ik was echt verrast. Dus ik had mijn stagiair op dat moment ineens aan de lijn. En ik zeg van, ja, ik krijg net een mailtje binnen. Ik ben blijkbaar genomineerd voor ambtenaar van het jaar. Wist jij dat? Ja, zegt hij, ik heb je genomineerd! Blijkbaar hadden nog meer collega's mij genomineerd, echt bijzonder om mee te maken. Het was een avontuur waar ik eigenlijk geen rekening mee had gehouden, maar het werd steeds leuker. Het is daarom ook een enorme eer dat ik zo ver ben gekomen."

Waarom denk je dat zoveel collega’s op jou gestemd hebben?
"Het voelt super dat zoveel collega's op mij gestemd hebben. Het voelt echt wel als een grote blijk van waardering. En een bevestiging dat we met z'n allen op de goede weg bezig zijn. De nominatie is namelijk niet alleen voor mij, maar ook voor mijn team en alle mensen om mij heen. Ik had dit niet zonder hen gekund. Dat zij mij op deze manier naar voren hebben geschoven, dat vind ik wel heel erg fijn."

Wat onderscheidt jou van de rest?
"Mijn betrokkenheid bij het waterthema en de urgentie die ik voel. Ik heb de watercrisis zelf meegemaakt en woon nog steeds in het getroffen gebied. Ik voel een sterke verantwoordelijkheid om iets te doen, en nu heb ik de positie om dat te doen. Ik merk dat de verbinding die ik daar teweeg breng wordt gewaardeerd."

Voor de winst moet je de jury overtuigen. Wat wordt er van je verwacht?
"Je kunt niets voorbereiden, dus ik blijf gewoon mezelf. Het is zoals het is en je moet zijn zoals je bent. Deze nominatie is waardevol om het belang van samenwerking tussen organisaties bij de aanpak van de gevolgen van klimaatverandering te benadrukken. We moeten als één overheid voor de burger staan. Ik hoop dat dat door deze nominatie bekend wordt en ook wellicht uitgedragen kan worden aan de rest van het land. We doen dit samen, want alleen kan niemand dit."

Je werkt nu bij het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL). Wat is de link met Waterschap Limburg?
"Waterschap is één van de belangrijkste hoofdpartners natuurlijk en daarmee ook onderdeel van WRL. Ze zorgen voor het waterbeheer in Limburg en zijn in die zin nauw betrokken bij het waterveiliger maken van de provincie en het aanpakken van het regionale systeem. Dus die link die ligt daar heel direct. In die zin past het ook heel goed om vanuit het Waterschap deze rol in te vullen bij het programma."

En mogen we je nog steeds een collega noemen binnen het Waterschap?
"Zeker, iedereen bij het Waterschap is mijn collega, en ik zit er namens het Waterschap met en voor de omgeving. Uiteindelijk zijn we als ambtenaren allemaal collega's van elkaar, want we doen het allemaal voor diezelfde doelgroep, namelijk de inwoners."

Hoe heeft werken bij Waterschap Limburg geholpen in jouw eigen ontwikkeling?
"De watercrisis bracht uitdagingen, maar het gaf inzicht in wat goed en minder goed ging. Mijn rol borduurt voort op eerdere initiatieven, en we verbinden, versnellen en versterken om de omgeving beter te beschermen."

Welke uitdagingen zijn er binnen het programma WRL, en hoe ga je ze aanpakken?
"Door in verbinding te blijven met de omgeving en samen te werken met (buitenlandse) partners lossen we uitdagingen op. Het is belangrijk om de omgeving erbij te betrekken, vooral als we te maken hebben met veel wateroverlast. Naast het herstellen van gebouwen is het ook belangrijk om het vertrouwen van de burgers te herstellen. We doen dat door handige dingen aan te bieden waar burgers echt iets aan hebben, en we vragen regelmatig wat ze ervan vinden. Op onze website, www.wachtnietopwater.nl, staat informatie over wat je kunt doen vóór, tijdens en na wateroverlast. We hebben ook draaiboeken gemaakt voor buurten en musea, brochures met tips om je huis te beschermen, en er komen op korte termijn nog meer producten en diensten aan. Het is belangrijk dat we laten zien dat we bezig zijn met dingen waar burgers meteen iets aan hebben, zodat ze weer vertrouwen krijgen in de overheid."

Wat zijn je persoonlijke plannen en doelen voor de toekomst bij Waterschap Limburg en/of WRL?
"Eerst zorgen dat wat ingezet is, stevig staat en de inwoners beter voorbereid en beschermd zijn tegen wateroverlast. Dat is niet iets wat je van vandaag op morgen hebt gerealiseerd. Dus daar wil ik mij voor blijven inspannen en daar ligt ook mijn focus voor nu."

Wij wensen namens heel Waterschap Limburg Cindy veel succes!