Internationaal bezoek bij geslaagde oefendag


Een groot aantal medewerkers van het Waterschap Limburg oefende vorige week met acties uit het bestrijdingsplan wateroverlast. Tijdens deze Hoogwaterweek werden voor het eerst de nieuwe noodmaterialen getest.

Als afsluiting van deze speciale week hebben wij samen met onze partners, waaronder van het Interreg-project Marhetak, een oefendag georganiseerd. Het doel van deze dag was om noodmaterialen in actie te zien, elkaar beter te leren kennen en waardevolle kennis en ervaringen te delen.

Aanwezig waren onder andere collega's van Service public de Wallonie, De Vlaamse Waterweg, TU Delft, Waterschap Hunze en Aa's, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Drents Overijsselse Delta en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Noodmaterialen betaald vanuit het Interreg-project Marhetak

De watercrisis van 2021 liet zien hoe belangrijk het is om met internationale partners samen te werken aan waterveiligheid. Om die reden is onder andere het Interreg-project Marhetak opgericht, waarin vijf partners uit Limburg, België en Noordrijn-Westfalen samenwerken. In dit project wordt ruim 1,9 miljoen euro geïnvesteerd om de crisisbeheersing te verbeteren. Een onderdeel van dit project is het aanschaffen van mobiele noodmaterialen voor ruim 400.000 euro, die snel op de juiste plek, grensoverschrijdend, ingezet kunnen worden.