Inloopmiddag Geleenbeek Parklaan Sittard


Gemeente Sittard-Geleen en Waterschap Limburg gaan samen aan de slag om de omgeving van de Parklaan en de beek natuurlijker en klimaatbestendiger in te richten. Tot het projectgebied hoort de Geleenbeek langs de Parklaan, de Parklaan en Beukenlaan, inclusief de kruisingen met de Agricolastraat, Engelenkampstraat en Voorstad. Donderdag 25 mei is er een inloopmiddag van 16.30 uur tot 18.30 uur in het Stadhuis, Hub Dassenplein in Sittard. Tijdens deze middag ligt het definitief ontwerp op tafel, is er gelegenheid tot het stellen van vragen en worden bezoekers wegwijs gemaakt in de inspraakmogelijkheden.

Nadat de Geleenbeek in het Stadspark opnieuw is ingericht, is nu het deel vanaf de Agricolastraat tot aan de Voorstad aan de beurt. De beek wordt door middel van deze plannen tot aan de historische Voorstad opnieuw ingericht, bruggen worden vervangen en de beek wordt weer zichtbaar gemaakt waar deze onder de staat loopt. Hiermee krijgt de beek meer ruimte. Daarnaast pakt de gemeente gelijktijdig de reconstructie van omliggende straten en riolering aan. Het gehele gebied wordt hierdoor mooier, kleurt groener en er is straks minder kans op wateroverlast in het gebied tussen de Parklaan en de Kastanjelaan.

Inspraak

Het definitief ontwerp en de plannen zijn inmiddels gedeeld met de direct betrokkenen. Het waterschap gaat over het ontwerpprojectplan Waterwet ‘Herinrichting Geleenbeek Parklaan, Corio Glana Highlight 20 fase 2’. Dit OPWW wordt deze week gepubliceerd via het Waterschapsblad.

De gemeente behandelt de omgevingsvergunning. In de definitieve afhandeling van de vergunning kunnen betrokkenen hun zienswijze kenbaar maken. De verwachting is dat deze mogelijkheid er tot half juli zal zijn.

Corio Glana

De herinrichting in het centrum van Sittard zoals hierboven beschreven, wordt aangeduid als Highlight 20, Fase 2. Dit is onderdeel van ‘Corio Glana’; het totale ontwikkelplan voor het Geleenbeekdal vanaf haar bron in Benzenrade tot en met Sittard. De start van de werkzaamheden is naar verwachting eind 2024.

Aanmelden voor de inloopmiddag is niet nodig. Belangstellenden zijn welkom tussen 16.30 en 18.30 uur in het Stadhuis van Sittard.

Meer informatie over dit project.