Informatiebijeenkomsten Vierwaarden: waterveiligheid en ruimtelijke ontwikkeling langs de Maas

Gepubliceerd op 17 april 2023

Luchtfoto gebied Vierwaarden

Gemeente Venlo en Horst aan de Maas, Provincie Limburg, het Rijk en Waterschap Limburg gaan samen op zoek naar een pakket aan maatregelen om de waterveiligheid en de ruimtelijke  kwaliteit van het karakteristieke Maasdal ten noorden van Venlo te verbeteren. Denk aan versterking van landschap, recreatie en natuur. Dit doen zij samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Namens de partners organiseert Waterschap Limburg in mei een aantal informatiebijeenkomsten. Bewoners en organisaties ontvangen alle relevante informatie over het project en de manier waarop kan worden meegedacht over de opgave tijdens deze verkenning. Tijdens de bijeenkomsten is er ruimte om vragen te stellen, ideeën te delen en het gesprek aan te gaan.

Hoogwaterveiligheid in slim samenspel

Het hoogwater van 2021 heeft ons geleerd dat de waterveiligheid in het Maasdal snel op orde gebracht moet worden. Hoogwaterveiligheid is in dit gebied te verbeteren door zowel rivierverruiming als dijkversterking. Denk bij rivierverruiming aan het deels terugleggen van dijken om de rivier bij hoogwater meer ruimte tussen de dijken te geven. Het kan daarnaast ook gaan om verlaging van uiterwaarden of het graven van geulen, die bij een hoogwater zorgen voor lagere waterstanden. Daarnaast nemen we ook ruimtelijke vraagstukken mee. Denk aan het verplaatsen van de jachthaven van Venlo, maatregelen voor natuur- en landschapsversterking en het vergroten van de toeristisch recreatieve aantrekkelijkheid van het gebied door aanleg van o.a. fiets- en wandelpaden.

Fase van het project

De komende tijd staat in het teken van een verkenning. Daarin onderzoeken we de mogelijkheden voor een verbetering van de huidige situatie. In deze fase kan iedereen ideeën en mogelijke oplossingen aandragen voor de opgaven. De verkenning duurt ongeveer drie jaar en heeft als doel alle mogelijke scenario’s uit te werken en uiteindelijk toe te werken naar een oplossing: een voorkeursbeslissing. Na de verkenning volgt een planuitwerking van circa drie jaar, waarna de uitvoering van de maatregelen start.

Data en locaties informatiebijeenkomsten

Alle inwoners, ondernemers en anderen geïnteresseerden zijn van harte welkom tijdens onderstaande informatiebijeenkomsten. Zij krijgen uitleg over het project en wat er allemaal mogelijk is. Daarna is er tijd om persoonlijk in gesprek te gaan. Er is ruimte om vragen te stellen en ideeën aan te dragen.

 • 8 mei -Venlo
  Locatie: de Witte Kerk Venlo, Agnes Huijnstraat 3, 5914 PE Venlo
 • 9 mei – Arcen
  Locatie: de Hertog Jan Proeverij, Kruisweg 43, 5844 EM Arcen
 • 11 mei- Grubbenvorst
  Locatie: multifunctioneel centrum ’t Haeren, Irenestraat 20, 5971 BS Grubbenvorst
 • 17 mei – Lottum
  Locatie de Smetenhof: Horsterdijk 1, 5973 PL Lottum
 • 23 mei – Velden
  Locatie de Vilgaard, Schandeloseweg 1, 5941 CP Velden

De informatiebijeenkomsten starten om 19:00 uur, inloop vanaf 18:45 uur. Bezoekers hoeven zich niet vooraf aan te melden. Iedereen kan ideeën aandragen tot 20 juni a.s. via het contactformulier op www.waterschaplimburg.nl/vierwaarden Op deze pagina staat ook alle actuele informatie, de kennisgeving en de planning voor het project.

De partners van Vierwaarden

Het project Vierwaarden is een initiatief van gemeenten Horst aan de Maas en Venlo, provincie Limburg, Waterschap Limburg (trekker namens samenwerkende overheden) en het Rijk (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat).

Samenwerkende partners Vierwaarden - logo's