Informatiebijeenkomst Aanpak wateroverlast Einighausen


Vorig jaar zijn we vanuit het programma Water in Balans een verkenning gestart in het gebied in en rondom Einighausen. Een verkenning waarbij we met de gemeente Sittard-Geleen samenwerken om de wateroverlast in Einighausen te verminderen. Inmiddels zijn we een stuk verder in het onderzoek en is er een mogelijk maatregelenpakket in kaart gebracht.

Samen met de gemeente nodigen wij alle belanghebbenden en geïnteresseerden van harte uit voor de informatiebijeenkomst over de aanpak wateroverlast Einighausen. Deze avond zal plaatsvinden op maandag 15 mei a.s. tussen 19:00 en 21:00 in Café Auwt Einekoeze, Everstraat 17, 6142 BA Einighausen.

In november hebben we tijdens de inwonersavond met de omgeving gesproken over de voortgang van de verkenning en mogelijke oplossingsrichtingen. Deze mogelijke oplossingsrichtingen zijn inmiddels vertaald naar een mogelijk maatregelenpakket. Dit pakket leggen we graag aan geïnteresseerden voor op maandag 15 mei.

Opzet van de avond

We starten met een korte presentatie over de mogelijke maatregelen. Aansluitend kunnen er bij verschillende tafels vragen gesteld worden over de mogelijke maatregelen. Deze tafels zijn ingericht per maatregellocatie. Er zijn verschillende medewerkers van de gemeente en het waterschap aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

Aanmelden

Via www.waterschaplimburg.nl/einighausen komt u op onze project pagina. Hier kunt u zich aanmelden voor deze avond.

Op de projectpagina kunt u een account aanmaken. Zo blijft u op de hoogte van het laatste nieuws rondom dit project.

Bent u niet in de gelegenheid om te komen, maar wilt u toch op de hoogte gehouden worden van het project? Dan kunt u alle informatie na 15 mei teruglezen op de project pagina.

Contact

Voor vragen kunt u ook contact opnemen met mij via 0613517366. U kunt ook een e-mail sturen naar m.verkaik@waterschaplimburg.nl.