(Gesloten) Liveblog - Voorzorgsmaatregelen mogelijke wateroverlast

Gepubliceerd op 22 juni 2023 (om 14:30)

Dit was de liveblog met betrekking tot code oranje voor Limburg wegens zware regen (75mm). In deze liveblog plaatsen we updates over de meeste actuele situatie en acties die wij nemen.

23 juni - 10.30 Crisisorganisatie afgeschaald

Om 10.30 is de crisisorganisatie afgeschaald naar coördinatiefase 0. Marc Breugelmans, locodijkgraaf: ''Gisteren is er veel regen gevallen. Omdat we niet precies wisten waar de neerslag zou vallen, werd het even spannend. Onze medewerkers stonden klaar om direct in actie te komen. De regenval heeft op meerdere plaatsen voor wateroverlast gezorgd. Ik leef mee met de inwoners die getroffen zijn door de wateroverlast. Er is gelukkig nergens een bedreigende situatie ontstaan.''

22 juni - 20:45

We blijven vannacht waakzaam

De buien verlaten langzaam Limburg. We blijven vannacht waakzaam en houden de situatie goed in de gaten.

22 juni - 19:05

Buien nemen af in Zuid-Limburg

De regenbuien nemen af in Zuid-Limburg, we blijven onze beken goed in de gaten houden maar verwachten geen problemen aan ons watersysteem op dit moment.

22 juni - 18:28

Wateroverlast Zuid-Limburg

De verwachte regen gaat langzaam over Limburg heen. We zienbeelden van enkele ondergelopen straten in Zuid-Limburg waaronder Valkenburg en Eijsden. De buffers in dit gebied vangen de regen op. Weblijven de buffers goed in de gaten houden. Ook zijn meerdere inspecteurs op verschillende locatiesaanwezig om te helpen. We zien de Geul ook iets stijgen. Dit zal niet tot problemen leiden, de Geul kan de neerslag aan.

22 juni - 17:55

L1mburg Centraal over noodmateriaal

liveblog l1mburg

22 juni - 17:40

Melden overstort

Door de hevige regen en de voorafgaande droogte is de grond harder dan normaal Dit vergroot de kans op een overstort als er veel regen valt. Het regenwater stroomt het riool in en mengt zich met ongezuiverd afvalwater. Als het riool de grote hoeveelheid regen niet aankan, overstroomt het. Dit noemen we een overstort. Het water stroomt dan in de beek. En krijgt hierdoor een bruingrijze kleur en gaat het stinken. Ook leidt het vaak tot vissterfte, als er niet snel wordt gereageerd.

Zie je dit? Ga dan niet het water in en laat ook geen dieren uit dit water drinken. Maar bel direct naar de Meldkamer Water (0800) 03 41.

22 juni - 17:30

Weet wie je moet bellen

Er is kans op onweer en lokaal veel neerslag vanavond. Weet jij wie je moet bellen bij plotselinge wateroverlast. Meer tips om je hierop voor te bereiden vind je op: http://wachtnietopwater.nl

wateroverlast

22 juni - 16:43

Container met noodmaterialen staat klaar

Het is nog steeds onduidelijk waar de buien gaan vallen. Marc Breugelmans, locodijkgraaf: ''De container staat klaar op de vrachtwagen bij onze loods in Sittard. Als de bui valt, kunnen we vanaf deze locatie snel wegrijden en maatregelen nemen.''

Ontwerp zonder titel (14)

22 juni - 16:12

Extra inspecties

Gezien de voorspelde neerslag voeren onze inspecteurs extra inspecties uit.  Ze controleren onder andere onze beken en stuwen. Zo krijgen we een goed beeld van de situatie. Waar nodig nemen we maatregelen.

foto auto 2

22 juni - 15:15

Sterkere stroming Maas

De forse neerslag die 22 juni 2023 voorspeld wordt in België kan 24 uur lang leiden tot een onverwacht sterke stroming van de Maas. Rijkswaterstaat waarschuwt met name de recreatievaart in Limburg daar extra alert op te zijn en de actuele afvoer van de Maas en de weersomstandigheden goed in de gaten te houden.

Lees meer hierover in hun nieuwsbericht.

22 juni - 14:30

Voorzorgsmaatregelen op locatie en extra inspecties

Gezien de verwachte neerslag zijn we opgeschaald naar coördinatiefase 1. We nemen op verschillende locaties voorzorgsmaatregelen om mogelijke wateroverlast te beperken. Er is een container klaargezet met zandzakken, de nieuwe mobiele waterkeringen en een rupskruiwagen.

Marc Breugelmans, locodijkgraaf: “We snappen de zorgen en vragen van de omgeving. Maar het is voor ons helaas heel lastig te voorspellen waar de neerslag precies gaat vallen en wat de duur en kracht ervan zal zijn. Om snel te kunnen handelen voeren we extra inspecties uit. Verder nemen we voorzorgsmaatregelen, bijvoorbeeld door een container klaar te zetten gevuld met zandzakken, de nieuwe mobiele waterkeringen en een rupskruiwagen.”

Via de Centrale Regiekamer worden de waterstanden, waterafvoer en de verwachte neerslag goed in de gaten gehouden. Aanvullende informatie wordt gedeeld via de website en onze sociale media.

Wat doe je bij plotselinge wateroverlast?

Op de website www.wachtnietopwater.nl staan tips die helpen om mogelijke wateroverlast te beperken.

Op de website www.brandweer.nl/onderwerpen/storm-en-wateroverlast/ staat meer informatie over wie je wanneer moet bellen bij wateroverlast.

wateroverlast

Waterstanden App

Informatie over de waterstanden en de afvoer van de beken vind je op www.waterstandlimburg.nl. Je kunt ook de WaterstandLimburg-app downloaden in de App Store of Google Play Store.

Meldkamer Water

Dringende meldingen over watervervuiling, (dreigende) wateroverlast, botulisme en vissterfte kun je melden via Meldkamer Water door te bellen naar 0800 03 41 (24 uur per dag, 7 dagen per week).


Dringende melding of vraag?

Bel dan naar het gratis nummer van het Meldkamer water: 0800-03 41. Dit nummer is dag en nacht, zeven dagen in de week bereikbaar.

Voor niet dringende meldingen kunt u het meldingsformulier gebruiken.

Persvragen

Voor persvragen kan er gebeld worden naar 088-88 90 550. Het is ook mogelijk om persvragen te mailen naar communicatie.

communicatie@waterschaplimburg.nl

For media inquiries, please contact 088-8890550. It is also possible to e-mail media inquiries to communication.