Gemeente Sittard-Geleen en Waterschap Limburg bundelen krachten tegen wateroverlast


20230712_bjornfrins_IntentieovereenkomstSittard-LR-3 (Breedbeeld)

Gemeente Sittard-Geleen en Waterschap Limburg zetten zich gezamenlijk in om de wateroverlast in Einighausen aan te pakken. Op 10 juli hebben beide partijen een samenwerkingsovereenkomst getekend om de lopende samenwerking te bekrachtigen.

Mede als gevolg van de klimaatverandering veroorzaken heftige buien steeds vaker wateroverlast in (zuid) Limburg. Zo ook in Einighausen waar in 2016, 2021 en 2022 ernstige wateroverlast werd ervaren.

Maatregelenpakket

In 2022 is er, in nauwe samenwerking met de gemeente en de inwoners, gestart met het identificeren van de belangrijkste knelpunten in het gebied. Na een eerste inwonersavond is gezocht naar mogelijke maatregelen. Deze maatregelen zijn vervolgens gepresenteerd tijdens een tweede inwonersavond in mei van dit jaar. Met de samenwerkingsovereenkomst op zak gaan het waterschap en de gemeente gezamenlijk de uitvoering van deze maatregelen aanpakken.

Josette Van Wersch, bestuurder Waterschap Limburg: “We zijn verheugd dat we samen met de gemeente Sittard-Geleen en de inwoners van Einighausen een doeltreffend maatregelenpakket hebben opgesteld. Met deze samenwerkingsovereenkomst kunnen we weer een stap voorwaarts zetten in het aanpakken van de wateroverlast in Einighausen. De betrokkenheid van zowel het waterschap als de gemeente, samen met de waardevolle inbreng van de inwoners van Einighausen, is van onschatbare waarde voor het succes van dit project. Samen zetten we ons in om de wateroverlast in Einighausen effectief aan te pakken en zo de leefbaarheid en veiligheid in het gebied te verbeteren.’’

Leon Geilen, Wethouder gemeente Sittard-Geleen, sluit zich daarbij aan: “In dit soort projecten heb je elkaar nodig om tot een goed resultaat te komen. Door dingen in gezamenlijkheid op te pakken, ook met de inwoners kun je ervoor zorgen dat ieders belangen vertegenwoordigd worden. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat dit een eindresultaat gaat opleveren waar iedereen tevreden over kan zijn.”

Water in balans

Dit project is onderdeel van Water in Balans, een programma van Waterschap Limburg dat is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen. De opgave in Zuid-Limburg verdient bijzondere aandacht, omdat daar levensbedreigende situaties kunnen ontstaan.

Maatregelen worden gezocht in zes gebieden, oftewel ‘knoppen om aan te draaien’: het landelijke/buitengebied, het stedelijke/bebouwde gebied, het watersysteem (beken/beekdalen), schadebeperking aan de eigen woning, ruimtelijke ordening en internationale afstemming. Alle betrokken partijen hebben een rol en verantwoordelijkheid in de aanpak. Want elke druppel telt!

Meer informatie over het project vind je op: www.waterschaplimburg.nl/einighausen