Draaiboeken wateroverlast voor musea, archieven, bibliotheken en monumenten

Gepubliceerd op 26 oktober 2023

Draaiboeken_wateroverlast_WRL (Breedbeeld)

Tijdens de hoogwatercrisis van 2021 werden 3 musea en 136 monumenten getroffen door wateroverlast. Reden voor het Huis voor de Kunsten Limburg, de Monumentenwacht Limburg en het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) om samen draaiboeken op te stellen. In de draaiboeken vinden musea en eigenaren van monumenten concrete acties om schade door waterlast te beperken.

Op woensdag 25 oktober overhandigde gedeputeerde Michael Theuns, bestuurlijk voorzitter van WRL, de draaiboeken aan het Limburgs Museum en Monumentenwacht Limburg. “Deze draaiboeken gaan helpen om het waardevolle erfgoed dat onze provincie rijk is te beschermen tegen wateroverlast en zo te behouden voor de toekomst.”, aldus Michael Theuns.

In de wereld van vandaag, waarin klimaatverandering de dreiging van weersextremen vergroot, is het essentieel om beter voorbereid te zijn op de gevolgen daarvan. Om mensen daarbij te helpen, ontwikkelt WRL diverse producten. Eerder is al een draaiboek voor buurten en kernen gerealiseerd die aangeven wat mensen vooraf (samen) kunnen regelen en doen, om zich beter voor te bereiden en te beschermen tegen wateroverlast. Samen met Huis voor de Kunsten en Monumentenwacht Limburg zijn twee specifieke draaiboeken ontwikkeld: een draaiboek voor monumenten en een draaiboek voor instellingen met een collectie (zoals musea, archieven en bibliotheken). Deze draaiboeken zijn gemaakt omdat eigenaren van collecties en monumenten bij wateroverlast voor specifieke problemen komen te staan die om andere en extra maatregelen vragen. Monumenten liggen vaak in inundatiegebieden: gebieden die bedoeld zijn om onder water te lopen bij wateroverlast. Er is echter sprake van oude bouwmethoden en -materialen, die bij contact met water extra gevoelig zijn en waarbij voor het nemen van beschermingsmaatregelen en bij herstel vaak specifieke deskundigheid nodig is. Herstel is bij monumenten en instellingen meestal ook extra kostbaar.

Aanbieden draaiboek

De draaiboeken zijn op 25 oktober door gedeputeerde Michael Theuns aangeboden aan Bert Mennings, directeur van het Limburgs Museum en aan Peter Thissen, directeur-bestuurder van de Monumentenwacht Limburg.

“Het is enorm belangrijk om goed voorbereid te zijn op wateroverlast en zo onze waardevolle collecties te kunnen beschermen,” vertelt Bert Mennings, directeur van het Limburgs Museum. “Afgelopen jaren hebben we in ons museumgebouw meerdere keren ervaren welke risico’s zich bij wateroverlast kunnen voordoen. Tijdens het hoogwater in 2021 hebben we met man en macht vele collectiestukken verplaatst, zodat ze bij een eventuele overstroming veilig bleven.”

Deze voorbereiding vraagt ook om nieuwe samenwerkingen. Peter Thissen: “Monumentenwacht Limburg realiseert zich dat preventieve bouwkundige inspecties ter voorkoming van waterschade een wezenlijk onderdeel van haar dienstverlening is geworden.”

De draaiboeken zijn te vinden op www.wachtnietopwater.nl/draaiboeken.

Programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg

Een watercrisis zoals die van 2021 kunnen we niet voorkomen, maar we kunnen ons er wel beter op voorbereiden. Hiervoor is het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) opgericht. In WRL werken Waterschap Limburg, Provincie Limburg, de Limburgse gemeenten en het Rijk samen om Limburg beter te voor te bereiden op en te beschermen tegen wateroverlast. Het kost tijd om dit op een goede manier te doen. Ook is waterlast nooit helemaal te voorkomen. Het is daarom belangrijk dat inwoners, bedrijven en instellingen in Limburg weten wat ze kunnen doen om schade door wateroverlast te verminderen. Zo werken we samen aan een waterveiliger Limburg.