Convenant Waterpanel Noord


Tijdens het Bestuurlijk Waterpaneloverleg van donderdag 26 oktober is het vernieuwde samenwerkingsverband tussen de convenantpartners van Waterpanel Noord getekend.

Samenwerkingsverband

In het convenant staan afspraken over samenwerking tussen de convenantpartners op het gebied van waterketenbeheer. Daarnaast vormt dit samenwerkingsverband de werkregio in het kader van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie, waarin maatregelen worden voorbereid die ervoor gaan zorgen dat Nederland in 2050 water robuust en klimaatbestendig is ingericht. Door samen te werken met gemeenten/partners wordt onderlinge kennis met elkaar gedeeld, het netwerk optimaal ingezet en kan worden ingespeeld op regionale ontwikkelingen. Daarnaast ontstaan kansen voor uniformiteit in het beleid en gezamenlijke uitvoering van regionale projecten.

Projecten

Concrete uitwerkingen zijn voor inwoners te herkennen aan projecten onder de vlag van Waterklaar; zoals het (ver)groene/blauwe van schoolpleinen, het afkoppelen van regenwater en projecten op het gebied van klimaatadaptatie in diverse gemeenten. Ook het inrichten van een regionaal grondwatermeetnet, het uitvoeren van risicodialogen en het coördineren van klimaatstresstesten worden in dit samenwerkingsverband opgepakt.

Convenantpartners

De convenantpartners zijn de 15 noordelijke gemeenten van Limburg (Mook- en Middelaar, Bergen, Gennep, Venray, Peel en Maas, Horst aan de Maas, Venlo, Beesel, Roermond, Roerdalen, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Weert en Echt-Susteren), Waterschap Limburg, Waterleiding Maatschappij Limburg. Het convenant legt een samenwerkingsverband vanaf oktober 2023 vast.