Bodemonderzoek Rode Beek van start


Deze week is Waterschap Limburg gestart met het verkennend bodemonderzoek voor het project Rode Beek Millen-Susteren.

Het onderzoek wordt gedaan zodat de plannen voor de herinrichting van de beek op dit traject verder uitgewerkt kunnen worden.

We verzamelen grondmonsters op percelen van het waterschap en projectpartners zoals de gemeente en natuur beherende organisaties. Gedurende de gehele maand oktober kunt u hiervoor mensen in het veld en in de beek aantreffen. Het projectgebied Rode Beek Millen-Susteren loopt naast de kern van Nieuwstadt, langs de Duits-Nederlandse grens, de Westzipfel naar de kern van Susteren tot aan de N276.

Peilbuizen

In de maand oktober gaan we op diverse plekken ook tijdelijke peilbuizen nabij de Rode Beek plaatsen. Deze buizen blijven tot aan de start van de herinrichtingswerkzaamheden in het veld staan. Ze geven ons inzicht in de grondwaterstanden ter plekke.

Meer informatie

Meer informatie over ons project Rode Beek Millen-Susteren: http://www.waterschaplimburg.nl/rodebeek