Blue Deal - congres: 16 buitenlandse delegaties bezoeken Nederlandse waterparels

Gepubliceerd op 12 juni 2023

Van 12 t/m 16 juni vindt het Blue Deal-congres in Amsterdam plaats. 14 landen nemen dan deel aan dit watercongres en bezoeken Nederlandse waterprojecten in diverse provincies. Zo willen de Nederlandse waterschappen en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat kennis uitwisselen binnen de Internationale watersector.

Het is een én-én-programma

In 2030 20 miljoen mensen wereldwijd beschermen tegen water en tegelijkertijd toegang bieden tot voldoende en schoon water. Dat is het ambitieuze doel van de Blue Deal, het internationale programma van de 21 Nederlandse waterschappen en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. De Blue Deal is in 2018 begonnen. De tweede fase loopt van 2023 tot 2030.

"De gevolgen van de klimaatverandering zijn groot”, zegt Luzette Kroon, bestuurslid van de Unie van Waterschappen en portefeuillehouder Internationaal. “De afgelopen decennia is er steeds meer sprake van watergerelateerde rampen. Orkanen, hoosbuien en de stijgende zeespiegel leiden tot overstromingen. Droogte en watertekort ondermijnen miljoenen gezinnen in hun levensonderhoud en maakt sommige gebieden onleefbaar. Dat zorgt voor heel veel schade, onrust en bedreigt vrede en veiligheid en wakkert migratie aan. Internationaal staat water daarom hoog op de beleidsagenda.” Er is een toenemende vraag naar kennis en expertise op het gebied van waterbeheer. “Die kunnen de waterschappen bieden. Maar met de Blue Deal willen de waterschappen niet alleen kennis brengen, maar ook ophalen”, benadrukt Kroon. "Het is een én-én-programma. Zo leren wij van de ervaringen met droogte in landen als Burkina Faso en Zuid-Afrika: bijvoorbeeld de samenwerking met stakeholders, maar ook de overschakeling naar gewassen waarvoor minder water nodig is. Dat is voor de hele watersector relevant."

Behalen werelddoelen

Het Blue Deal programma draagt bij aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s): werelddoelen voor duurzame ontwikkeling. Watergezant Henk Ovink: “Water is onze beste kans voor de toekomst. De veranderkracht van water maakt dat water doorwerkt in alle SDG's. Waterzekerheid is voelbaar in elke ader van onze samenleving. En werken aan water brengt letterlijk elke stem en stakeholder samen, in elk stroomgebied, elke rivierloop of regio, over alle grenzen en sectoren heen. Water verbindt belangen en culturen. Optimaal waterbeheer is essentieel, en waterbeheerders moeten met elkaar om de tafel. En dat is de kern van het Blue Deal Programma. De hele wereld voor water, niets minder.”

“Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken is een trotse partner van de Blue Deal” aldus directeur René van Hell van het ministerie. “In de eerste fase hebben we samen met de waterschappen de samenwerkingsverbanden in de 16 partnerlanden versterkt en opgebouwd. Voor fase 2 willen we deze samenwerkingsverbanden verdiepen door in te zetten op leren, klimaatadaptatie en sociale inclusiviteit.”

Eerste Blue Deal- Congres

Delegaties uit Argentinië, Burkina Faso, Colombia, eSwatini, Ethiopië, Ghana, Indonesië, Kenia, Mozambique, Palestijnse gebieden, Peru, Roemenië, Vietnam, Zuid-Afrika bezoeken het eerste Blue Deal-congres. De internationale partners krijgen gedurende 5 dagen de mogelijkheid elkaar en de Nederlandse betrokkenen bij de Blue Deal te leren kennen. Deze dagen staan in het teken van ontmoeten en kennis uitwisselen. Op maandag worden de gasten ontvangen in Amsterdam waar zij kennis maken met het Nederlands waterbeheer. Op dinsdag blijven de internationale delegaties in Amsterdam waar ze kennis uitwisselen over gemeenschappelijke wateruitdagingen. De woensdag staat in teken van kennis opzoeken in de praktijk: hierbij worden enkele excursies naar Nederlandse waterprojecten georganiseerd. Op donderdag en vrijdag gaan de delegaties de provincies in om één van de 21 partner- waterschappen te bezoeken.

"Het is mooi om te zien dat er zoveel mensen vanuit de hele wereld aanwezig zijn op dit eerste Blue Deal-congres. Allemaal even enthousiast en vol inspirerende verhalen. Het is belangrijk om op deze schaal met elkaar samen te werken en netwerken want we kunnen genoeg van elkaar leren.", aldus Josette Van Wersch, dagelijks bestuurder van Waterschap Limburg.

Lees de Blue Deal op https://www.uvw.nl/thema/internationaal/blue-deal/