Bewonersavond herinrichting Vlootbeek in het Reigersbroek


Vlootbeek-Ulenbos (Breedbeeld)

De Vlootbeek voldoet niet aan de eisen die horen bij een natuurlijk beeksysteem vanaf de Huysbongerdweg in Montfort tot aan de Linnermolen in Linne. Tijdens een bewonersavond wil het waterschap het schetsontwerp presenteren. Deze avond wordt gehouden op maandag 2 oktober van 19.15 tot 21.00 uur in café Biej de Vogel, Markt 21 te Montfort.

"De reden dat het waterschap dit traject van de Vlootbeek onder handen gaat nemen, is dat de beek hier niet voldoet aan de eisen die horen bij een natuurlijk beeksysteem. Deze eisen zijn vastgelegd in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)", aldus Arnold Jansen, dagelijks bestuurder van Waterschap Limburg. De Vlootbeek krijgt dus een natuurlijker uitstraling. De waterkwaliteit en leefomgeving worden verbeterd voor een grotere diversiteit aan planten en dieren. Ook is er een onderzoek naar vismigratie in het stroomgebied van de Vlootbeek gedaan. Het derde onderdeel van de Herinrichting Vlootbeek betreft het traject van de Vlootbeek vanaf de A73 tot aan de Linnerweg.

Met de omgeving

Het schetsontwerp, dat het waterschap tijdens de bewonersavond zal presenteren, is tot stand gekomen met inbreng van omwonenden en belanghebbenden tijdens een eerdere bewonersavond. Tijdens de bijeenkomst is er ruimte om samen de kansen en mogelijkheden te bespreken. Deze gesprekken leveren de input voor de volgende stap, het definitief ontwerp. Ook dit zal weer met de omgeving gedeeld worden.

Aanmelden

De bewonersavond is vrij toegankelijk. Inloop is vanaf 19.15 uur en we starten om 19.30 uur. Omdat we graag vooraf weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen, vragen wij u zich aan te melden via het aanmeldformulier.

Meer informatie

Meer informatie over dit project is te vinden op de projectpagina.