Bewonersavond Geleenbeek Millen-Nieuwstadt


Waterschap Limburg houdt dinsdag 28 november aanstaande een bewonersavond over de herinrichting van de Geleenbeek tussen Millen en Nieuwstadt. Deze vindt plaats in het Gemeenschapshuis Nieuwstadt, Millenerstraat 4a in Nieuwstadt, van 19.30 tot 21.00 uur. Het waterschap presenteert dan het ontwerp voor een natuurlijker beeksysteem van de Geleenbeek Millen-Nieuwstadt.

Het doel van dit project is dat de Geleenbeek ook op dit traject voldoet aan de Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze richtlijn is bedoeld om het oppervlaktewater in Europa uiterlijk in 2027 in goede toestand terug te brengen. Dit betekent dat het water niet vervuild én een geschikt leefgebied is voor de planten en dieren die er thuishoren. Het plan dat er nu ligt, is gemaakt met inbreng van ideeën, suggesties en wensen van de omgeving. We geven de beek de ruimte waar het kan en leveren maatwerk waar het moet.

Bodemonderzoek

Momenteel voeren wij bodemonderzoek uit op dit traject van de Geleenbeek. We nemen grondmonsters en we plaatsen op diverse plekken tijdelijke peilbuizen. Deze buizen blijven in het veld staan tot aan de start van de herinrichtingswerkzaamheden. Ze geven ons inzicht in de kwaliteit van de grond, de opbouw van de bodem en de grondwaterstanden ter plekke.

Vergunningentraject

Tijdens de bewonersavond wordt onder meer het ontwerp toegelicht aan omwonenden, belanghebbenden en geïnteresseerden. Het vergunningentraject zal plaatsvinden in de eerste helft van 2024. De start van de uitvoering wordt eind 2024, begin 2025 verwacht.

Aanmelden

De bewonersavond vindt plaats in Gemeenschapshuis Nieuwstadt, van 19.30 tot 21.00 uur. Voor ons is het prettig om van tevoren te weten dat u komt. Daarom vragen wij u om u aan te melden via: projectcommunicatie@waterschaplimburg.nl.

Meer info over dit project: www.waterschaplimburg.nl/millennieuwstadt.