Bewoners uit het westelijk gebied van Horst kunnen meedenken over pilot


Groote Molenbeek beekdalbrede aanpak (Breedbeeld)

Waterschap Limburg wil binnenkort samen met Provincie Limburg aan de slag met de uitwerking van de beekdalbrede aanpak. Dit is een nieuwe techniek om beken en beekdalen bestand te maken tegen het veranderende klimaat. Op maandag 13 februari organiseert het waterschap een eerste informatiebijeenkomst voor deze pilot. De omgeving kan dan meedenken over de uitwerking van de plannen.

De beekdalbrede aanpak is één van de manieren om het watersysteem in Limburg opgewassen te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Hiermee worden diverse knelpunten op het gebied van wateroverlast, droogte, waterkwaliteit en ecologie opgelost. De natuurlijke werking van de beek wordt hersteld, waardoor de Groote Molenbeek weer gaat lijken op hoe het oorspronkelijke watersysteem.

Water langer vasthouden, langzamer afvoeren en vermengen

Ter hoogte van de Rieterdijk is ruimte voor het ontwikkelen van een doorstroommoeras. Oorspronkelijk stroomde het water hier in vele kleine stroompjes door het hele beekdal. Deze combinatie van waterstroompjes heet een doorstroommoeras. Door het herstellen van het doorstroommoeras wordt het water langer vastgehouden en biedt het beekdal ruimte om het teveel aan water op te vangen. Ten oosten van de Mariapeel zijn er mogelijkheden voor subirrigatie. Oppervlaktewater wordt dan in de bodem van een gebied gebracht via een ondergronds infiltrerend buizenstelsel. Dit verspreidt zich ondergronds via drainagebuizen, waardoor de grondwaterstand onder het perceel stijgt. Beregenen is dan minder snel noodzakelijk. Een stuk noordelijker, rondom de Kabroeksebeek wil het waterschap een laggzone aanleggen. Dit is een overgangsgebied tussen hoogveen en het landbouwgebied verderop. Door in de laggzone water vast te houden, ontstaat een tegendruk in de Mariapeel waardoor het water langer in het gebied blijft. Doordat water uit het hoogveen en kwel- en regenwater zich gaat vermengen, ontstaat in de laggzone een gebied met hoge biodiversiteit.

Het toepassen van deze technieken op grote schaal zorgt niet alleen voor een klimaatrobuust watersysteem, maar levert ook kennis over alternatieve beregening in de landbouw. Als de pilot een succes is, worden de technieken verder in Limburg toegepast.

Informatiebijeenkomst 13 februari

Het project in de Groote Molenbeek is veelomvattend en groot van omvang. Het waterschap wil graag met de omgeving in gesprek over de mogelijkheden in de uitwerking van de plannen. Op maandagavond 13 februari organiseert Waterschap Limburg van 18:00 tot 20:00 een informatiebijeenkomst bij de Turfhoeve in Sevenum.

Aanmelden voor de informatieavond? Of ben je op zoek naar meer informatie? Kijk dan op de projectpagina.