Bewoners bekijken situatie dijk Meers


Op donderdag 5 oktober kwamen omwonenden van de Veldjensweg in Meers (gemeente Stein) op uitnodiging van het waterschap een kijkje nemen bij de dijk in hun buurt.

Binnenkort halen wij als waterschap de bomen op de dijk weg. Dit is nodig om de waterveiligheid te garanderen.

In en om de plas bij de dijk zit een beverfamilie. De bevers hebben holen gegraven in de dijk. Dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen bij hoog water. Daarom moet de stabiliteit van de dijk weer worden hersteld. Om daar goed bij te kunnen en om alle holen goed te kunnen aanpakken, moeten de bomen weg.

We hebben de inwoners de situatie ter plekke uitgelegd. Waterveiligheid gaat boven alles en dus moeten deze maatregelen worden getroffen. Het is onze wettelijke verplichting om ervoor te zorgen dat de dijken doen waarvoor ze zijn: water tegenhouden.

Waterschap heeft met de hengelsportvereniging, IVN en de buurtvereniging afgesproken dat ze samen gaan zoeken hoe ze de landschappelijke kwaliteit in de omgeving kunnen vergroten.