Bedreigde en beschermde vissen in Venlo kunnen weer optrekken door beekmonding


Werkzaamheden aan de monding Wylrebeek afgerond. Wie over de A73 rijdt, passeert in het Zuiden van Venlo een belangrijke beek: de Wylrebeek. Deze beek, die uitmondt op de Maas, is sinds korte tijd optrekbaar voor vis na aanpassingen aan de monding. Bedreigde en beschermde vissen kunnen zich nu weer verplaatsen tussen de monding van de Wylrebeek en de Maas. Dit is gunstig voor het opgroeien en de vluchtroutes van de vissen.

Stepping stone

Er zijn in Nederland nog maar weinig beken over met snelstromend water waarin vissoorten die van stroming houden zich thuis voelen, zoals de kopvoorn en de serpeling. “De Wylrebeek is één van de beken die deze karakteristieken nu weer bezit. Ook kan de beek nu aangeduid worden als ‘stepping stone’. Met deze beek als tussenstop, kunnen deze vissen zich namelijk verder verspreiden door de Maas naar andere snelstromende beken, wat voldoet aan de doelen van zowel Waterschap Limburg als de andere betrokken partners om de vismigratie te verbeteren", aldus dagelijks bestuurder Arnold Jansen van het waterschap.

Minder steen en meer variatie

Samen met Rijkswaterstaat heeft Waterschap Limburg de Wylrebeek de afgelopen maanden onder handen genomen. Zo is de monding van de beek ‘ontsteend’ en is er een drempel van zware breuksteen, grind en baksteen verwijderd. De vissen kunnen de monding dan makkelijker bereiken. Daarnaast is er direct een extra dode boom in de monding geplaatst. Deze is stevig vastgelegd om wegdrijven bij hoogwater te voorkomen. Ook zorgt dit voor ecologische diversiteit en variatie in de stroming. Dood hout biedt een goed leefklimaat voor diverse soorten waterinsecten en vissen. Ook zijn deze beestjes zelf weer voedsel voor andere dieren.