7 april is het Wereld Bever Dag


Artikel bever - Wereldbeverdag (Breedbeeld)

Vandaag is het Wereld Bever Dag. Hier moeten we als waterschap echt even bij stilstaan. Begin 2000 werd het grootste knaagdier van Europa uitgezet in Limburg. Dat was een succes. We schatten dat er inmiddels zo’n 1500 bevers in Limburg zijn. Het is een fantastisch dier dat we gekscherend ook wel een echte ‘waterschapper ‘ noemen. Maar soms zijn we minder blij met het werk van de bever. In het filmpje vertellen beverbeheerder voor Noord-Limburg Wilmar Swinkels en ecoloog (en beverspecialist) Inge Janssen wat meer over hoe waardevol de bever is, maar ook over de dagelijkse uitdagingen waar we voor staan.

Bever als vriend

De bever hoort van oorsprong thuis in de Maas, de Maasplassen en de Limburgse beekdalen. Het is een inheemse soort. Hij levert een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit, want in het territorium van een beverfamilies is het nooit saai. Zo zorgt hij voor dood hout in de beek, waar allerlei diertjes in het water van profiteren, zorgt hij lokaal voor open plekken in het bos en legt hij bevermeertjes aan. Daarnaast helpt de bever ons bijvoorbeeld met het vasthouden van water tijdens droge tijden. Bevers (maar ook zijn bouwwerken) worden beschermd op basis van de Europese Habitatrichtlijn.

Wat doen we als waterschap?

Waterschap Limburg is verantwoordelijk voor het beverbeheer in beken en watergangen waarvan wij eigenaar en beheerder zijn. Ook de waterkeringen (dijken) langs onder andere de Maas vallen onder de verantwoordelijkheid van het waterschap. Wanneer activiteiten van de bever (graverij, bouw van dammen of vraat) tot schade leiden, kunnen wij actie nemen. Hierbij moeten wij echter wel rekening houden met de streng beschermde status van de bever. Door de Provincie Limburg zijn de kaders hiervoor vastgelegd in het zogenaamde Faunabeheerplan Bever. Zo kunnen wij onder voorwaarden beverdammen verlagen of verwijderen. Er zijn nog meer stappen die we als waterschap kunnen zetten om (dreigende) overlast van de bever te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het dichten van oeverholen in een waterkering of het ongeschikt maken van zijn leefgebied bij een stuwbouwwerk. Dagelijks zijn mensen van het waterschap in de weer met de bever en zoeken naar oplossingen om bevers binnen ons watersysteem een duurzame plaats te geven. Geen gemakkelijke opgave.

Melding doen over de bever?

Via het meldformulier op de site van het Waterschap kan contact worden opgenomen.