Bomeninventarisatie


Bomeninventarisatie_Joost

De inventarisatie heeft betrekking op de bomen die op en nabij het (toekomstige) dijktraject staan. Zo kan het waterschap hier rekening mee houden bij het ontwerpen van de nieuwe dijk.

Tijdens de inventarisatie brengt de onderzoeker de boomsoort, de stamdiameter, de hoogte en vitaliteit van de boom in kaart. Dit neemt per boom ongeveer 15 minuten in beslag. Daarnaast stelt de onderzoeker vast welke bomen een beschermde status hebben op basis van het landelijk register van monumentale bomen of het gemeentelijk beleid.