Werkzaamheden buffer De Dem in gemeente Heerlen

Gepubliceerd op 9 maart 2021

caumerbeek

Waterschap Limburg heeft Van der Linden Groen opdracht gegeven om snoeiwerkzaamheden uit te voeren bij de dam buffercomplex de Dem. Vooraf heeft een ecoloog het gebied geïnspecteerd. Er wordt nu nog vóór het broedseizoen gesnoeid om vogels niet te verstoren. Deze voorbereidende werkzaamheden zijn nodig om de dam bij buffer De Dem te kunnen herstellen en verstevigen.

Deze voorbereidende werkzaamheden zijn nodig om de dam bij buffer De Dem te kunnen herstellen en verstevigen. Daarnaast maken we de Caumerbeek de beek zichtbaarder en leggen we een nieuwe regenwaterbuffer aan om wateroverlast te voorkomen.

Voor meer informatie over dit project, kijk op de projectpagina.