Dag van de Biodiversiteit: zo helpen wij de natuur een handje

Gepubliceerd op 22 mei 2024

Wij vinden het belangrijk om een positieve bijdrage te leveren aan de biodiversiteit. Dat doen we op meerdere manieren.

In Nederland kennen we tal van verschillende soorten bijen en hommels. Deze zijn stuk voor stuk belangrijk voor de biodiversiteit. We ondersteunen deze mooie insecten met onder andere ons insectenhotel en bloemrijke tuin bij ons hoofdkantoor in Roermond. Het insectenhotel gebruiken enkele bijensoorten om hun eitjes te leggen.

Kruidenrijke dijken

Daarnaast willen we een bijdrage leveren aan de biodiversiteit met onze kruidenrijke waterkeringen. Door verschillende kruiden en bloemen te zaaien, creëren we een aantrekkelijke leefomgeving voor onder andere insecten. Ze zijn belangrijk voor de biodiversiteit, omdat ze natuurlijke habitats en voedselbronnen bieden voor veel diersoorten. Ook houden we met het maaibeheer zoveel als mogelijk rekening met de kruidenrijke dijken.

Bekijk de video van onze collega-ecoloog Nicole Janssen voor meer informatie.