Hoogwatergeul Valkenburg (Leeuw brouwerij)


Inleiding

De kern van Valkenburg is gevoelig voor de gevolgen van (overmatige) regenval waardoor er wateroverlast op kan treden. Om dit in de toekomst te voorkomen, wordt het voormalige Leeuwterrein in Valkenburg in 2021 herontwikkeld. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Gemeente Valkenburg aan de Geul, de Provincie Limburg en projectontwikkelaar Wyckerveste.

Projectdoel

Het doel van de werkzaamheden is om waterafvoer bij hevige regenval te verbeteren waardoor wateroverlast in de kern van Valkenburg zo veel mogelijk voorkomen wordt. Daarnaast wordt achterstallig onderhoud aan de kademuren weggewerkt en een vismigratieknelpunt opgeheven waardoor vissen beter stroomopwaarts de Geul door kunnen zwemmen.

Wat gaan we doen?

1. Aanleg van een hoogwatergeul

Er wordt een hoogwatergeul aangelegd waardoor er meer water afgevoerd kan worden bij hevige regenbuien. De hoogwatergeul wordt gegraven op het voorterrein van de oude Leeuw brouwerij. Er wordt verwacht dat er een paar keer per jaar water door de hoogwatergeul afgevoerd zal worden.

2. Verbeteren van vismigratie

De bodem van de Geul wordt met grind vlakker gemaakt zodat vissen hier makkelijker overheen kunnen zwemmen.

3. Aanleg en herstel van oeverbescherming/kademuren Geul

Vanaf de Polfermolen tot aan de Molentak Kruitmolen is de oeverbescherming van de Geul in verval geraakt. Het achterstallig onderhoud aan de bestaande kademuren wordt in dit project weggewerkt en er wordt aan twee kanten nieuwe stapelmuren gebouwd.

4. Aanvullende voorzieningen

De oprijlaan naar Par’Course wordt opgewaardeerd waarbij de huidige toegangsweg qua uitstraling kwalitatief wordt verbeterd. Daarnaast worden er verbindingen naar bestaande wandelpaden gerealiseerd en wordt er een regenwaterbuffer aangelegd die aangesloten wordt op de hoogwatergeul. Deze regenwaterbuffer zorgt voor de opvang van het regenwater dat afgekoppeld wordt in de bovenliggende woonwijk Broekhem-Zuid.

valkenburg 1

Planning

De uitvoering is in 2020 gestart. De hoogwatergeul en de waterbuffer zijn eind april klaar. Daarna staan de werkzaamheden even stil om bijzondere diersoorten in de Geul te beschermen tijdens het broed en paaiseizoen. Met toestemming van de ecoloog gaan de werkzaamheden na de bouwvak verder in de Geul. het water van de geul wordt dan omgeleid via de hoogwatergeul.  Eind 2021 zullen de werkzaamheden klaar zijn.

Betrokkenen bij project

  • Provincie Limburg;
  • Gemeente Valkenburg aan de Geul;
  • Projectontwikkelaar Wyckerveste.

Het project wordt mede gefinancierd door de Provincie Limburg vanuit het partnercontract 2016-2021.

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met projectleider Marcel Rouwette via 088 – 88 90 100 of mail naar info@waterschaplimburg.nl