Verschillende manieren van maaien. Hoe maaien we?


Om rekening te houden met de plant en diersoorten in onze beken en op de dijken gebruiken we verschillende maaitechnieken.

Natuurlijke begrazing

Schapen- en koeienbegrazing gebruiken we als milieuvriendelijke manier van maaien. Er komt hierbij geen uitstoot van machines kijken en het maaisel wordt automatisch afgevoerd (opgegeten). Het nadeel van begrazing is dat dieren moeilijk te besturen zijn. Soms eten ze het gras te kort en soms blijft het te lang. Dit is waarom we begrazing steeds minder op dijken gebruiken. Daar is de kwaliteit van de grasmat belangrijk voor de stevigheid van de dijk. In regenwaterbuffers en langs beken is de kwaliteit van de grasmat minder belangrijk. Daarom zetten we daar wel veel koeien- en schapenbegrazing in. In totaal begrazen schapen en koeien op ongeveer 60 km aan beekoevers en 260 regenwaterbuffers.

Foto: in de regenwaterbuffer bij de Oliemolen in Heerlen.

Versnijdende maaitechniek

We gebruiken cirkelmaaiers die het groen glad afsnijden. Hierdoor kunnen planten zich makkelijker herstellen en verder groeien dan wanneer ze worden stukgeslagen. Het maaisel laten we daarna nog een paar dagen liggen. Insecten en kleine dieren kunnen dan nog uit het maaisel kruipen en planten kunnen hun zaden loslaten. Een paar dagen later wordt het maaisel bij elkaar geruimd, opgerold en opgehaald.

Doordat er vaker mensen met machines langs moeten komen bij deze techniek is het kostbaar. Toch gebruiken wij deze techniek bij al onze dijken om de grasmat sterk te houden en bij al onze natuurbeken omdat het beter is voor de planten en dieren. In totaal maaien we 280 kilometer aan natuurbeken en 185 kilometer aan dijken.

Klepelmaaien/Maai-zuigcombinatie

Bij klepelmaaien worden de planten kort geslagen met ronddraaiende metalen klepels in plaats van afgesneden. Soms laten we het maaisel dan liggen om te laten composteren en soms zetten we een maai-zuigcombinatie in om het maaisel af te voeren. De maai-zuigcombinatie zuigt al het maaisel direct op na het maaien. Omdat er maar 1 keer iemand naar het maaigebied hoeft te komen is deze techniek een stuk goedkoper.