Het effect van maaien. Waarom maaien we soms wel en soms niet?


Maaien in en om beken

Planten in en om beken hebben grote invloed op het waterpeil. Wanneer er veel planten in en rondom beken groeien houden ze water tegen. Water stroomt dan minder snel weg en het peil in de beek stijgt. Het grondwater houden we zo beter vast doordat het niet weg kan stromen via de beek. Tijdens hete zomers helpt het hogere grondwaterpeil de natuur en gewassen op de akkers tegen droogte.

Het hogere waterpeil kan ook een risico zijn. Bij hevige regenbuien kunnen de beken overstromen en wateroverlast geven. Daarom is maaien wel belangrijk. Wanneer er gemaaid wordt verdwijnt een groot deel van de planten. Water krijgt dan meer ruimte en kan sneller wegstromen richting grotere rivieren en de zee. Zo kan het water beter afgevoerd worden.

Het evenwicht tussen wel of niet maaien is daarom erg belangrijk. We willen wateroverlast bij hoogwater voorkomen maar ook zorgen dat we in de zomer geen last van extreme droogte krijgen.

Deze animatie legt het effect van maaien op het waterpeil in de beek uit.

Maaien op de dijken

Een sterke, goed doorgroeide, grasmat is belangrijk voor een stevige dijk. Een goede beschermlaag van gras op de dijk zorgt ervoor dat de dijk niet afbrokkelt door wind of water. Veel verschillende soorten gras en kruiden helpen daarbij. De wortels van sommige soorten planten komen dieper in de grond dan andere. Door deze afwisseling blijft de bovenlaag van de dijk stevig.

Veel soorten kruiden groeien beter op een ondergrond met weinig voedingsstoffen. Daarom maaien we de dijken regelmatig en voeren we het maaisel af. Zo halen we de overtollige voedingsstoffen weg en komen er steeds meer soorten kruiden op de dijken.

Deze kruiden trekken daarnaast ook veel soorten insecten aan. Het maaien en afvoeren van het maaisel is dus belangrijk voor de kwaliteit van de dijk maar ook goed voor de biodiversiteit in de natuur.

Links op de afbeelding is het maaisel afgevoerd. Daar heeft de grond minder voedingstoffen en groeien meer kruiden. Rechts is het maaisel niet afgevoerd. Daar groeit vooral gras.