Uitnodiging - Inloopbijeenkomst Dijkversterking Arcen op 19 oktober 2022


Na de bijeenkomst van 13 juli jl. is er achter de schermen hard gewerkt aan tekeningen van de dijk of kering in Arcen. Op woensdag 19 oktober laten we u deze graag zien. U bent tussen 16:00 uur en 20:00 uur van harte welkom in het Raadhuis in Arcen. Aanmelden voor de informatiemarkt is niet nodig.

Locatie, hoogtes en breedte van de kering bekend
Op 19 oktober kunnen we de hoogtes, breedtes en locatie van de kering laten zien. Ook zijn er schetsontwerpen van de kering. Tot slot is bekend op welke plekken er coupures komen en hoe we omgaan met de bestaande keringen in de tuinen.

Raadhuis Arcen: een nieuwe werklocatie van het waterschap
Nu het project in Arcen in een nieuwe fase komt, vinden we het belangrijk om aanwezig te zijn in het gebied. Daarom zal het projectteam vanaf oktober wekelijks werkzaam zijn in het Raadhuis. Op 19 oktober ontvangen we u graag voor het eerst in het Raadhuis (Raadhuisplein 1).

De komende maanden werken wij aan een informatiecentrum op de begane grond. Dit informatiecentrum richten we samen met Stichting Heemkunde Arcen in. De dijkversterkingsopgave staat daarbij centraal. Zodra dit informatiecentrum gereed is, openen we deze feestelijk voor de inwoners van Arcen.


Meer informatie

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de dijkversterkings-opgave van Waterschap Limburg? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. U ontvangt dan het laatste nieuws.