Jacques Arntz


Naam: drs. J.A.M. (Jacques) Arntz

E-mail: j.arntz@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Bunde

Fractie:

Ingezetenen / 50PLUS

Andere functies:

bezoldigd

  • Raadslid Gemeente Meerssen

onbezoldigd

  • Penningmeester Vrienden van Eynderhoof, Nederweert