Coulanceregeling voor niet-verzekerde gedupeerden waterschade


Gedupeerden die niet verzekerd waren tijdens de wateroverlast in Limburg en Noord-Brabant in juli 2021 kunnen toch in aanmerking komen voor een zogeheten coulanceregeling.

Vanwege de uitzonderlijke situatie, de vele schade en het grote leed dat de wateroverlast heeft veroorzaakt onder de gedupeerden, verstrekt het kabinet eenmalig een tegemoetkoming voor schade die in principe redelijkerwijs verzekerbaar was.

De ministerraad is akkoord met het voorstel hiervoor van minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid. Het gaat om gedupeerden die al een melding hebben gedaan, maar eerst niet in aanmerking kwamen.

Tegemoetkoming

De WTS (Regeling tegemoetkoming waterschade in Limburg en het onbedijkte gebied langs de Maas in Noord-Brabant) bood in principe een tegemoetkoming in materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar was. Een tegemoetkoming gold dus alleen voor schade waar redelijkerwijs geen verzekering voor viel af te sluiten. RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), die de uitvoering van de WTS verzorgt, constateerde dat in zo’n 800 tot 900 meldingen schade kwam door extreem zware regenval of door overlopende beken en geulen. Ondanks het feit dat deze schade in principe redelijkerwijs was te verzekeren, komt het kabinet de groep gedupeerden nu toch tegemoet met deze zogenoemde coulanceregeling.

Afhandeling door RVO

RVO is vanaf 14 maart aan de slag gegaan met deze meldingen. Het gaat hierbij uitsluitend om meldingen die RVO al heeft ontvangen. De regeling gaat dus niet opnieuw open. Dit betekent dat het voor gedupeerden niet mogelijk is om alsnog een melding te doen. Gedupeerden die al eerder een melding deden bij RVO, hoeven dat niet opnieuw te doen.

Wat valt er niet onder de WTS?

De RVO, dat de afhandeling van de waterschademeldingen verzorgt, hecht er – voor zover nodig – waarde aan om aan te geven wat niet in aanmerking komt voor de WTS juli 2021. Wat er niet onder valt kunt u hieronder terugvinden.

  • De WTS is er ‘alleen’ voor materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is. De regeling is dus geen aanvulling op de verzekering.
  • De WTS is een tegemoetkoming in de schade en vergoedt niet alle schade.
  • De WTS is bedoeld voor de zogenoemde primaire woonfunctie. Schade aan de tuin (inclusief een eventueel in de tuin gelegen chalet of berging en bijvoorbeeld aanwezig tuinmeubilair) valt niet onder de WTS. De enige uitzondering hierop is schade aan personenauto’s (schade aan andere vervoersmiddelen zoals scooters, campers en (motor)fietsen valt niet onder de WTS).