Maria Theresialaan in Roermond tijdelijk afgesloten voor verkeer

Gepubliceerd op 11 september 2020

Het Waterschapskantoor en de omgeving van de Maria Theresialaan in Roermond ondergaan momenteel een grondige metamorfose: zowel het gebouw als de omliggende buurt worden groener en duurzamer. In de komende weken wordt de Maria Theresialaan heringericht en wordt er meer groen aangelegd. Vanaf 14 september wordt de Maria Theresialaan daarom tijdelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

De Maria Theresialaan wordt smaller gemaakt: enerzijds om de verkeersveiligheid te verhogen -; er worden drempels geplaatst en het wordt een 30 km-zone -, anderzijds wordt de vrijkomende grond gebruikt om meer groen te kunnen realiseren. Dit vermindert hittestress en verdroging in de zomer. De werkzaamheden nemen naar verwachting 10 weken in beslag. Gedurende deze periode wordt het doorgaand verkeer omgeleid (zie onderstaande situatietekening). Het trottoir wordt altijd aan één zijde bereikbaar gehouden voor voetgangers en minder validen. Bezoekers van Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg kunnen parkeren in de nabijgelegen parkeergarage Stationspark. Bij de receptie kan een gratis uitrijkaartje verkregen worden.

Omleidingsroute(s) afsluiting Maria Theresialaan

Energie- en waterneutraal

Met de duurzame transformatie willen Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg een voorbeeld zijn voor anderen bij het voorkómen van hittestress, het verduurzamen van gebouwen en hun omgeving én het opvangen en hergebruiken van water. Met andere woorden: sámen verder op weg naar energie- en waterneutraliteit. De gemeente Roermond is partner in het project en faciliteert waar nodig.

Gratis omgevingsapp

Wie graag op de hoogte wil blijven van de werkzaamheden, kan de gratis ‘Strabag Omgevingsapp’ downloaden (via de Appstore (IOS) of de Playstore (Android). Ook vragen en/of opmerkingen kunnen via de app worden doorgeven.

Isolatie, verkoeling en watermanagement

In de afgelopen periode zijn reeds diverse acties voltooid. Zo zijn er 300 zonnepanelen op het dak gelegd en is extra isolerend glas geplaatst. Ook het dak is compleet gerenoveerd en geïsoleerd. De komende weken worden de gevels en daken aan de zijde van de Maria Theresialaan voorzien van groene beplanting. Dit heeft een isolerende werking en zorgt voor de nodige verkoeling in de zomer, omdat de warmte-uitstraling van steen en beton hiermee significant wordt verlaagd.. Dit geldt niet alleen voor het gebouw, maar ook voor de omgeving. Rondom het kantoorpand komt een tuin voorzien van waterprojecten en meerdere in serie geschakelde wadi’s om overtollig regenwater op te vangen. Al het hemelwater wordt ontkoppeld van het riool: het wordt opgeslagen op het retentiedak en doorgeleid naar de wadi’s. Zo infiltreert het binnen 24-48 uur naar de bodem. Ook op het nieuwe parkeerterrein infiltreert het regenwater in de bodem; bij hevige regenval wordt het via een ondergrondse leiding doorgeleid naar de wadi’s. De Maria Theresialaan verandert in een groene laan met meer bomen. Ook komen er parkeerplaatsen met waterdoorlatende bestrating. Hierdoor kan overtollig regenwater in de bodem zakken en wordt het riool bij hevige buien ontlast.

Doorlooptijd

Het project heeft een doorlooptijd van 6 maanden en kent de volgende fases:

  • Uitvoering gevels zijde Maria Theresialaan
  • Uitvoering gevels zijde Kapelaan Sarsstraat
  • Aanleg terrein tuin zijde Maria Theresialaan
  • Herinrichting Maria Theresialaan (versmalling)
  • Aanleg terrein tuin zijde Kapelaan Sarsstraat
  • Asbestsanering en slopen schoolgebouw
  • Aanleg parkeerterrein
  • Aanleg/upgraden park (achterzijde parkeerterrein)