Start werkzaamheden bij vistrap Baalsbruggermolen

Gepubliceerd op 23 oktober 2018

Baalsbruggermolen

Waterschap Limburg gaat een vistrap realiseren in de Worm, ter hoogte van de Baalsbruggermolen in Kerkrade.

Een kunstmatige drempel in de Worm net bovenstrooms van de Baalsbruggermolen vormt in de huidige situatie een barrière voor vissen. Bestuurslid Joke Kersten: “Dit is niet goed, ook omdat de Worm de status natuurbeek heeft. Een natuurbeek moet vrij optrekbaar zijn voor vissen, zodat wordt voldaan aan de doelen die gesteld zijn in de Europese Kaderrichtlijn Water.” Het doel van het project is het opheffen van dit vismigratieknelpunt in de Worm, en dat gebeurt door de aanleg van deze vispassage. De aannemer is deze week gestart en de werkzaamheden duren tot ongeveer eind januari 2019.