Toelichting op berichten over PFAS bij vliegveld De Peel


Op donderdag 13 juni 2024 zijn berichten gepubliceerd over PFAS-verontreinigingen bij de voormalige vliegbasis de Peel op de grens van de provincies Limburg en Noord-Brabant, in de buurt van Vredepeel.

Waterschap Limburg heeft over deze verontreiniging contact met het Brabantse waterschap Aa en Maas omdat het water dat afgevoerd werd en wordt van de voormalige vliegbasis via het Peelkanaal, de Kaweische Loop (en de Snelle Loop net over de provinciegrens) naar Noord-Brabant stroomt. Recent is afgesproken om ook rondom het Limburgs gedeelte van de vliegbasis metingen te doen naar PFAS. Dat is tot nu toe niet gebeurd.

Waterschap Aa en Maas gaat ook het oppervlaktewater onderzoeken. Sinds 2019 neemt Aa en Maas PFAS al standaard mee in waterbodemonderzoeken bij baggerwerkzaamheden. De concentraties PFAS die op die manier door Aa en Maas zijn aangetroffen in de omgeving van de voormalige vliegbasis zijn erg laag en ruim onder de verspreidingsnorm (3-7-3 voor PFOS, PFOA en overige PFAS-stoffen).

Achtergrond

Bij vliegveld De Peel worden grote hoeveelheden water weggepompt. Dit wegpompen van het water gebeurt om de start- en landingsbaan van de basis droog te houden. De vliegbasis ligt immers in een gebied (de Peel) dat van nature erg nat is.

Afbeelding1