Start onderzoek maatregelen Geulmonding

Gepubliceerd op 20 december 2023

Het Geulmondinggebied bij Bunde/Geulle is zwaar getroffen tijdens de overstromingen in juli 2021. Een van de oorzaken daarvan was de beperkte afvoer van Geulwater onder het Julianakanaal door. Het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) ziet kansen om dit knelpunt aan te pakken. WRL heeft adviesbureaus Royal HaskoningDHV & HKV opdracht gegeven om te onderzoeken of deze maatregelen effectief en haalbaar zijn. De resultaten worden volgens planning eind maart 2024 opgeleverd.

Informatiebijeenkomst

WRL informeert u graag over de aanpak van dit onderzoek en de manier waarop u hieraan kunt bijdragen. Op dinsdag 9 januari as. vindt hiervoor een startbijeenkomst plaats in gemeenschapshuis De Stip in Meerssen. De bijeenkomst start om 19:00 uur (inloop vanaf 18:45 uur). Wilt u erbij zijn? Meld u zich dan aan via het aanmeldformulier. We hopen u op 9 januari te zien!

Meer informatie over dit onderzoek vindt u op wachtnietopwater.nl/geulmonding.

Samen beter voorbereid en beschermd

De overstromingen in de zomer van 2021 hebben duidelijk gemaakt dat er meer moet gebeuren om Limburg beter bestand te maken tegen extreme regenbuien. Hiervoor is het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) gestart. Een samenwerking van alle Limburgse gemeenten, Waterschap Limburg, Provincie Limburg en het Rijk.

WRL kijkt vanuit een totaalbeeld naar oplossingen per stroomgebied. Het kost tijd om dit op een goede manier te doen. Ook is wateroverlast nooit helemaal te voorkomen. Het is daarom belangrijk dat u zelf ook bekijkt wat u kunt doen. Zo kunt u schade door wateroverlast verminderen. Op de website wachtnietwater.nl vindt u veel praktische tips en informatie.