Lambert Verheijen neemt met goed gevoel afscheid van Waterschap Limburg


Met een goed gevoel kijkt Lambert Verheijen terug op het afgelopen half jaar, waarin hij waarnemend dijkgraaf was van Waterschap Limburg. ,,Het was intensieve periode met veel aandacht voor de bestuurlijke zaken bij het waterschap. Ik was letterlijk en figuurlijk een overbrugger. Het geeft voldoening als je na een half jaar kunt vaststellen dat je met een gerust hart alles kunt overdragen aan je opvolger.”

Als de minister belt… Lambert Verheijen was in de Verenigde Staten samen met zijn echtgenote toen de vraag kwam of hij tijdelijk in Limburg aan de slag wilde als dijkgraaf. Na ampel beraad werd dat bevestigd en zo gebeurde het dat gouverneur Emile Roemer hem medio juni 2023 beëdigde als waarnemend dijkgraaf van Waterschap Limburg. Twee jaar eerder had hij op 66-jarige leeftijd afscheid genomen als dijkgraaf van het Waterschap AA en Maas. ,,Ik was er twee jaar uit geweest. Had kunnen afschakelen. En nu stond ik opeens weer 24 uur per dag ‘aan’. Je houdt voortdurend het weer in de gaten want dat is van invloed op je werk. En je moet ook steeds alert zijn op ontwikkelingen in je omgeving. ‘Wat gebeurt er op politiek gebied, wat houdt onze partners en de inwoners van Limburg bezig en op welke wijze is dat van invloed op ons waterschap?’ Dat voelde ik in het begin wel als een uitdaging.”

Bediging-Lambert-Verheijen
Beëdiging van Lambert Verheijen

Uitdaging

Toch merkte hij al snel dat hij het besturen niet verleerd was. ,,Ik heb de afgelopen jaren veel gelezen. Heb de vakliteratuur bijgehouden. Dus de materie is nog steeds bekend. De uitdaging was om Waterschap Limburg klaar te maken voor de komende tijd. De vorige dijkgraaf was redelijk abrupt vertrokken en er waren net verkiezingen geweest waardoor er een nieuw dagelijks bestuur gevormd moest worden met deels nieuwe mensen. En bovendien in de wetenschap dat die huidige tijd tal van maatschappelijke wensen en tegenstellingen kent.”

Enthousiast is hij met die opdracht aan de slag gegaan en na een paar maanden constateerde Lambert Verheijen dat de gewenste structuur vormt kreeg. ,,En dan zit je werk als interimmer er feitelijk op. Bovendien heeft het algemeen bestuur inmiddels een nieuwe dijkgraaf voorgedragen dus ook die stap is gezet.”

wlportrettendb-pascalmoors-jpeg-16

DB van Waterschap Limburg met voorzitter Lambert Verheijen

Overbrugger

Dus vindt hij het niet erg dat hij vanaf 1 januari 2024 weer gepensioneerd dijkgraaf is die veel meer dan nu tijd kan besteden aan de kleinkinderen. ,,Het is fijn dat je dossiers snel kunt overzien en dat jouw ervaring nog gebruikt kan worden, maar ik heb me vanaf het begin gerealiseerd dat ik een overbrugger was, maar ik heb me in die korte tijd dat ik in Limburg werkzaam ben geweest, toch verbonden met deze organisatie. Dan raakt het me toch als ik me realiseer dat het afscheid aanstaande is.”

Een vergelijking tussen zijn vorige waterschap, AA en Maas, en Waterschap Limburg ligt voor de hand. ,,Natuurlijk zijn er veel overeenkomsten, maar de omgevingstaakstellingen in Limburg in z’n algemeenheid en bij Waterschap Limburg in het bijzonder zijn complexer,” constateert de geboren Eindhovenaar die tegenwoordig onder de rook van Nijmegen woont. ,,De problematiek in Zuid-Limburg is anders dan in Noord-Limburg en die veelzijdigheid vertaalt zich ook in de bestuurlijke gremia. Zowel binnen het waterschap als bij externen.”

Raakvlakken

Nu zit zijn klus erop. Spijt dat hij in juni ‘ja’ zei heeft hij niet. Integendeel. ,,Ik ben geen professionele interimmer. Ik heb ja gezegd omdat ik beschikbaar was en omdat Limburg een bijzondere plek inneemt bij mij. Al die jaren dat ik gewerkt heb in Brabant – als gedeputeerde en als dijkgraaf – waren er steeds dossiers die raakvlakken hadden met Limburg. Vandaar.”

Wat hij wel jammer vindt is dat hij niet of nauwelijks zijn gezicht heeft kunnen laten zien in de organisatie. ,,Ik had graag wat meer tijd op de werkvloer doorgebracht,” bekent hij. ,,Het contact met de medewerkers, dat heb ik gemist.”

Dat is dan ook zeker iets dat hij bij de overdracht aan zijn opvolgster meegeeft. ,,Ik heb ervaren dat er bij Waterschap Limburg veel kwaliteit is. In deze organisatie zijn er veel mensen die willen helpen. Stel je daarvoor open. Luister naar de kritiek en de adviezen die je krijgt. Dan ontstaat er vanzelf een klik.”

Lambert Verheijen stopt op 1 januari als waarnemend dijkgraaf van Waterschap Limburg. Tot de beëdiging van Saskia Borgers als dijkgraaf (naar verwachting in de tweede helft van februari 2024) neemt loco-dijkgraaf Marc Breugelmans de taken van dijkgraaf waar.


Lambert Verheijen stopt op 1 januari als waarnemend dijkgraaf van Waterschap Limburg. Tot de beëdiging van Saskia Borgers als dijkgraaf (naar verwachting in de tweede helft van februari 2024) neemt loco-dijkgraaf Marc Breugelmans de taken van dijkgraaf waar.