Schademeldformulier


Als er schade is ontstaan waarvan u denkt dat de oorzaak aantoonbaar bij het waterschap ligt, kunt u dit melden via onderstaand schademeldformulier.

!  * verplichte invulvelden
Uw gegevens

Uw gegevens

Informatie over de schade

Schadedatum / schadeperiode

Ligging / locatie schade

Eigenaar perceel

Bent u de eigenaar van het terrein waarop de schade is ontstaan?

Als u niet de eigenaar bent, wat zijn de gegevens van de eigenaar?

Oorzaak schade

Foto’s

Heeft u foto’s van de schade gemaakt? Voeg ze dan bij. Vooral foto’s van water of het waterpeil bij een vast punt (denk aan een duiker, stuw, brug of peilschaal) geven een goed beeld. Denk verder aan foto’s van een eventuele overstroming.

Is het schadeperceel gedraineerd?

Drainage is het afvoeren van water via drains, kleine sloten of greppels.

Heeft u de schade aan een verzekeringsmaatschappij gemeld?
Zo ja, vul dan dit blok in.

Bijlagen / toelichting

Plaats en datum


Handtekening