Dijkversterking Bergen-Aijen


Aijen_eiland2_GerPeetersk

Inleiding

Onze Maas. Onze veiligheid. Waterschap Limburg werkt onder dit motto aan sterke dijken in heel Limburg. Met het oog op de toekomst bouwen we zo in Limburg samen aan een goede hoogwaterbescherming.

Waaraan hebben we gewerkt?

De dijken rondom de dorpen Bergen en Aijen bestonden uit een groene kering en een coupure (opening in de dijk) ter plaatse van de Maasstraat. Over het algemeen was de dijk 50 centimeter te laag en er bestond een kans dat er water onder de dijk doorstroomt waarbij grond/zand wordt meegevoerd. We hebben daarom de dijken verhoogd. Hiervoor is buitendijks extra klei in de grond aangebracht en in plaats van coupures is er een wegovergang over de dijk gekomen. Bij de Kampweg en het evenemententerrein is er een in de grond gevormde (CSM) betonwand geplaatst om stabiliteit te garanderen.

Wie werkten er aan dijkversterking Bergen-Aijen?

Aannemerscombinatie Vissers Ploegmakers/FPH Ploegmakers/Wetering (Dijkencombi) realiseerde in opdracht van Waterschap Limburg deze dijkversterkingsprojecten.

Stand van zaken

De werkzaamheden rondom de dijkversterkingsprojecten zijn nagenoeg afgerond. Op 25 september 2019 zijn de dijkversterkingen Bergen-Aijen en Afferden officieel opgeleverd. Zie ook dit bericht. Ze voldoen aan de landelijke eisen voor hoogwaterveiligheid. Zo wordt het gevaar voor overstroming beperkt en houden de inwoners van de dorpen droge voeten. Waterschap Limburg beheert de dijken en verzorgt het onderhoud er van.

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via dijkversterking@waterschaplimburg.nl. Of volg ons via Twitter, Facebook, LinkedIn of Instagram. Heeft u vragen? Neem dan contact op met omgevingsmanager Guido Toirkens via 088 – 88 90 100 of stuur een e-mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Verhalen achter de dijk

Marian Custers 4k

Twee keer moesten Marian Custers-Bartels en haar gezin uit Bergen geëvacueerd worden vanwege het hoogwater van de Maas.

Dijkversterking in Limburg