Mondingstraject Wylrebeek


IMG_1473 (Breedbeeld)

DIT PROJECT IS UITGEVOERD

Inleiding

In het najaar van 2022 hebben Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat samen met gemeente Venlo de monding van de Wylrebeek aangepakt verbeterd voor vissen.

Het mondingstraject van de Wylrebeek (Vikingpad-Maas) is een belangrijk leef- en paaigebied voor beek- en riviervissen die houden van stromend water. Tegenwoordig zijn er nog maar weinig beken met snelstromend water waar deze bedreigde en beschermde vissoorten zich thuisvoelen. Daarnaast dient de Wylrebeek als zogenaamde ‘stepping stone’ langs de Maas. Hierdoor kunnen deze vissen zich verder verspreiden door Noord-Limburg.

Projectdoel

 • De vissen moesten ongehinderd door de monding van de Wylrebeek kunnen zwemmen;
 • De beekmonding moest zo veel mogelijk worden ‘ont-steent’ zodat de vissen zich hier kunnen voortplanten;
 • Door het herinrichten van deze beek zijn een aantal snelstromende beken in het noorden van de Maas met elkaar verbonden.

Wat hebben we gedaan?

 • Zo veel mogelijk (stort)stenen verwijderd in de monding, zodat natuurlijke beek- en rivierprocessen weer kunnen plaatsvinden;
 • De drempel van (stort)stenen verwijderd, zodat vissen ongehinderd tussen monding en Maas op en neer kunnen zwemmen;
 • Om de monding te bereiken vanuit het fietspad (vikingpad), zijn struikgewas en bomen gesnoeid;
 • In goed overleg met Gemeente Venlo hielden we het drukke fiets- wandelpad langs de Maas (Vikingpad) bereikbaar tijdens de werkzaamheden en waarschuwden we het verkeer voor een veilige situatie;
 • We plaatsten een dode boom in de monding die voor extra ecologische diversiteit en stromingsvariatie zorgt.

Planning

In het najaar van 2022 hebben Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat  in goed overleg met de gemeente Venlo de monding van de Wylrebeek verbeterd voor vissen.

De werkzaamheden aan de monding van de Wylrebeek waren onderdeel van vergelijkbare werkzaamheden aan de monding van de Molenbeek van Lottum.

Betrokkenen bij project

 • Rijkswaterstaat
 • Gemeente Venlo
 • Adviesbureau Kragten
 • Waterschap Limburg

IW_RW_Logo_online_ex_pos_nl witte achtergrond

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Waterschap Limburg of kunt u contact opnemen met het projectteam via projectcommunicatie@waterschaplimburg.nl.

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via de aanmeldpagina.

Of volg ons op TwitterFacebookInstagram en LinkedIn. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.