Stimuleringsregeling water vasthouden landbouwpercelen 2022


Nieuwe aanvragen voor teeltseizoen 2022 zijn niet meer mogelijk.

Bent u een agrariër in Zuid-Limburg en wilt u meer water vasthouden op uw percelen? Dan willen wij u ondersteunen om daarmee ervaring op te doen.

De stimuleringsregeling bevat 12 maatregelen die actieve landbouwers kunnen treffen om extra water vast te houden op landbouwpercelen. Het zijn maatregelen die aansluiten op de verschillende teelten van gewassen die plaatsvinden in Zuid-Limburg. Ze zorgen ervoor dat het water beter in de bodem kan infiltreren en het van hellingen afstromend water zoveel mogelijk afremt. De stimuleringsregeling is bedoeld om u kennis te laten maken met diverse oplossingen en daar ervaring mee op te doen. Bovendien draagt u bij deelname bij  aan het duurzaam bergen van water. De maatregelen hebben ook deels invloed op andere opgaven die spelen in het landelijk gebied, zoals droogtebestrijding, waterkwaliteitsverbetering en biodiversiteit.

  • De regeling heeft betrekking op teeltseizoen 2022 en aanvragen kunt u doen van 3 januari 2022 tot en met 31 mei 2022 afhankelijk van de maatregelen die u kiest.
  • Houd er rekening mee dat u minimaal 4 weken voor het uitvoeren van de maatregel een aanvraag heeft gedaan.
  • TRIAS BV ondersteunt bij de uitvoering van deze stimuleringsregeling en is het aanspreekpunt (vragen over deze regeling).

Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar waterinbalans@waterschaplimburg.nl of telefonisch contact opnemen op nummer 088 - 787 78 18.

U aanvraag doet u via het subsidieportaal van Waterschap Limburg. Hier kunt u een account aanmaken, inloggen en namens uw organisatie een subsidieaanvraag indienen.

Nieuwe aanvragen voor teeltseizoen 2022 zijn niet meer mogelijk.

Bereid u goed voor op de subsidieaanvraag:

  • Lees de informatie en de voorwaarden over de regeling op de website goed door.
  • Maak een keuze uit de maatregelen die u wil uitvoeren.
  • Ga na of het perceel of de percelen waarop u de maatregelen wil doorvoeren minimaal een hellingspercentage heeft van 2%.
  • Ga na of u zelf de aanvraag gaat doen of dat u dit door iemand anders laat doen. Zorg indien nodig voor een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier.
  • Verzamel de gegevens zoals weergegeven bij de voorwaarden. Zorg dat de gegevens gedigitaliseerd zijn voor de upload (PDF, Word, Excel, CSV, JPEG of andere fotoformaten).

Landbouwbuffers en dammetjes

Plaatsen van strobalen

Plaatsen van houten schotten

Verruigde aardappelruggen

Aardappelruggen

Aanvoer en toepassing compost

Doorzaaien van grasland

doorzaaimachine

Optimaliseren van de groenbemesterkeuze

Groenbemester

Inzaaien van kruidenrijk grasland

kruidenrijkgrasland

Alternatieve strook bij uienteelt

alternatieve teelt

Ruitzaaien bij maisteelt

Suikerbieten in onbewerkte grond

bietenzaaier

Verruigen boom-spiegel fruitteelt

boomspiegel