Maatregelen droogte blijven nodig

Gepubliceerd op 20 februari 2020

tungelroysebeek-3 (Breedbeeld)

De grondwaterstanden in Limburg zijn door de droge zomers van de afgelopen jaren nog niet op het gewenste peil. Daarom roept Waterschap Limburg op, om nog steeds de stuwen hoog te houden en het water zo lang mogelijk te conserveren. Om zo de grondwaterstanden aan te vullen.
Op deze pagina treft u tips aan om water langer vast te houden.

Hou stuwen hoog!

Door stuwen hoog te zetten, blijft water langer in de systemen. Zo is er meer tijd voor het water om in de bodem te infiltreren en draagt het hoog zetten van de stuwen bij aan een beter grondwaterpeil. Waterschap Limburg houdt de stuwen in hoge stand om water zo lang mogelijk vast te houden. Heeft u een boerenstuw op uw perceel, dan bent u verplicht deze in de hoge stand te zetten.
Hiervan kunt u afwijken op het moment dat u werkzaamheden op uw land moet uitvoeren.
Wanneer de uitzonderingssituatie niet meer aanwezig is, moet de hoge stand opnieuw ingesteld worden. Waterschap Limburg controleert hierop.


Zet peilgestuurde drainage zo hoog mogelijk

Bent u in het bezit van een peilgestuurd drainagesysteem? Hanteer dan een zo hoog mogelijke peilstand, zodat het water goed kan infiltreren. Peilgestuurd draineren is de beste methode gebleken om water vast te houden. Afhankelijk van uw grondgebruik kunt u het grondwaterpeil zelf bepalen; middels de instelling van de afwateringshoogte op bijvoorbeeld 50 cm onder maaiveld voor bouwland, of op 30 cm onder maaiveld voor grasland. Het waterschap adviseert over de manier waarop u drainages het beste kunt instellen. Neem contact met ons op als u hier vragen over heeft.

Goede sponswerking van de bodem draagt bij aan een beter waterbeheer

Het belang van een goede bodemstructuur is extra groot, nu we door de klimaatverandering steeds vaker te kampen hebben met extreme weersoorten en krappe bemestingsnormen.

Groenbemesters zijn een belangrijke schakel in goed bodembeheer. Door het creëren van een goede sponswerking van de bodem, kan water beter infiltreren. Ook kan de bodem beter anticiperen op extreme weersomstandigheden, waardoor de grond beter rendeert.

Waterschap Limburg is afgelopen jaar gestart met een pilot om maaisel van de beken, beschikbaar te stellen als groenbemester voor de land- en tuinbouw. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden bij u in de buurt? Neemt u dan contact op met Waterschap Limburg.